Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2023-03-30

 Regeringen har utnämnt ny domare.

Share Öppna i ny flik

Genomsökning på distans får ske även om den eftersökta informationen kan vara lagrad i utlandet

2023-03-30

 Genomsökning på distans utgör ett nytt tvångsmedel som gör det möjligt för polisen att under en brottsutredning komma åt elektroniska uppgifter som kan ha betydelse som bevis och som finns lagrade på t.ex. externa servrar eller i s.k. molnbaserade internettjänster. Det har varit oklart om tvångsmedlet kan användas även när den eftersökta informationen är lagrad eller kan vara lagrad i utlandet. Högsta domstolen har nu klargjort att så är fallet.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten meddelar dom i mål rörande mord i Forsa, Hudiksvalls kommun

2023-03-30

 Hovrätten för Nedre Norrland har i dag ändrat Hälsinglands tingsrätts dom avseende mord och har i stället bedömt gärningen som kvinnans sambo begått som synnerligen grov misshandel. Straffet har ändrats från fängelse på livstid till sju års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt har idag meddelat dom i målet som gäller de två barn som i juli 2021 skottskadades i Visättra

2023-03-30

 Målet gäller en händelse där flera män konfronterade varandra och fyra män har varit åtalade för olika brott. Den första mannen hade en pistol och var redan på platsen när ytterligare män, varav en med pistol, kom dit i en bil. På platsen och i dess närhet fanns många andra människor och konfrontationen ledde bl.a. till att två små barn skadades av ett pistolskott. Skottet var enligt åklagaren ett skott som avlossades av misstag när en av pistolerna användes som ett tillhygge.

Share Öppna i ny flik

Familjehemspar frikänns från misstankar om svält

2023-03-29

 Det familjehemspar som misstänkts för att ha låtit en fyraåring svälta frikänns. Det är inte ställt utom rimligt tvivel att barnet har befunnit sig i ett tillstånd av svält eller kraftig undernäring eller att familjehemsparet har begränsat barnets tillgång till mat.

Share Öppna i ny flik

Information om huvudförhandling i mål 1877-22

2023-03-29

 Torsdagen den 30 mars återupptas huvudförhandlingen i mål 1877-22 klockan 09.30.

Share Öppna i ny flik

Svenska Spel måste lämna KO information om ett eventuellt samarbetsavtal med TV4 angående Triss-inslag

2023-03-29

 Konsumentombudsmannen (KO) inledde ett tillsynsärende för att ta reda på om skrapningarna av Triss-lotter i TV4:s Nyhetsmorgon stred mot bestämmelser i marknadsföringslagen och spellagen. Inom ramen för ärendet uppmanade KO Svenska Spel att lämna information om bolaget hade ett samarbetsavtal med TV4 angående skrapningarna av Triss-lotter och att, om så var fallet, lämna ut avtalet till KO. Både Svenska Spel och TV4 överklagade beslutet och menade bl.a. att uppmaningen stred mot yttrandefrihetsgrundlagen. Högsta domstolen har nu beslutat att Svenska Spel måste följa uppmaningen....

Share Öppna i ny flik

Göteborgs tingsrätt dömer kvinna till fängelse för krigsförbrytelse

2023-03-29

 En kvinna som återvänt från Syrien år 2017 har nu dömts till fängelse för bl.a. krigsförbrytelse i Raqqa år 2014.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om brott mot lagen som skyddar gravfriden vid vraket efter M/S Estonia

2023-03-29

 Hovrätten har i dag dömt två män som deltagit i ett filmteam som genomfört dykningar och filmningar vid vraket efter M/S Estonia. Antalet dagsböter har ändrats från 40 till 80.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten dömer ut företagsbot för sprängolycka med dödlig utgång

2023-03-29

 Hovrätten har i dag meddelat dom i ett mål om företagsbot för ett företag på grund av en tragisk dödsolycka den 7 oktober 2015 på företagets bergtäkt på Vångaberget, nordöstra Skåne. En 25-årig grävmaskinist som röjde efter en sprängning i berget avled sedan dolt kvarvarande sprängmedel detonerade och orsakade att en stor sten slungades in i grävmaskinshytten.