Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Friande dom efter UH-branden

2023-09-06

 Tingsrätten har idag meddelat en friande dom mot samtliga de fyra ungdomar som åtalats i målet om grov mordbrand. Ungdomarna döms inte heller för annat brott med anledning av UH-branden i centrala Örnsköldsvik.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-09-05

 I veckans blogg tar domaren Christoffer Démery upp två nya domar om bevisvärdering som har kommit från Högsta domstolen. Blogginlägget är en fortsättning på förra årets inlägg om så kallad indiciebevisning.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten dömer för brott mot strandskyddsbestämmelser

2023-09-05

 Hovrätten ändrar tingsrättens dom och dömer en kvinna för brott mot strandskyddsbestämmelser avseende en omtvistad kåta.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2023-09-04

 Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att två ansökningar om förhandsbesked inte borde ha prövats av Skatterättsnämnden och har därför undanröjt förhandsbeskeden. Ärendena rörde två försäkringsföretag som ville veta hur ett befintligt aktieinnehav skulle klassificeras vid beskattningen. Sökandena ansågs inte stå inför en sådan valsituation som krävs för att det ska vara av vikt för dem att ett förhandsbesked lämnas.

Share Öppna i ny flik

Dom i målet om mord m.m. på Emporia

2023-09-01

 Malmö tingsrätt har i dag meddelat dom i målet om mord m.m. på köpcentret Emporia. En 16-åring döms för mord, försök till mord, grovt vapenbrott och framkallande av fara för annan till sluten ungdomsvård i fyra år.

Share Öppna i ny flik

Information om huvudförhandling angående försök till mord, grovt rån, grovt narkotikabrott m.m.

2023-08-30

 Den 5 september 2023 kl. 09.00 inleds en rättegång vid Södertörns tingsrätt där flera personer har åtalats för allvarlig brottslighet. Rättegången gäller ett åtal för mordförsök på en restaurang i Flemingsberg, Huddinge, den 2 december 2022 samt åtal för bl.a. grovt rån och grov narkotikabrottslighet på Drottningholm, Ekerö, den 15–16 januari 2023. Huvudförhandlingen beräknas pågå i fjorton dagar. Förhandlingen kommer att hållas i säkerhetssalen. Närmare information om vad som kommer att ske respektive förhandlingsdag finns i bifogad huvudförhandlingsplan.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål angående hets mot folkgrupp

2023-08-30

 Åklagaren har vid Linköpings tingsrätt väckt åtal för hets mot folkgrupp. Huvudförhandling i målet kommer att hållas den 28 september 2023 med start kl. 09:30 i Jönköpings tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Avgörande om brott mot lagen om straff för penningtvättsbrott inom ramen för advokatverksamhet

2023-08-30

 En advokat som på begäran av en klient gjort två överföringar från klientmedelskontot till andra än klienten har åtalats för grovt penningtvättsbrott och näringspenningtvätt. Högsta domstolen frikänner honom, på grund av bristande uppsåt, från grovt penningtvättsbrott men fäller honom till ansvar för näringspenningtvätt.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om bl.a. grova insiderbrott

2023-08-30

 

Ekobrottsmyndighetens finansmarknadskammare har väckt åtal mot 18 personer för insiderbrott kopplade till handel i ICA-aktien före ICA Gruppen AB köptes ut från börsen under hösten 2021. Tolv av de misstänkta åtalas för grova insiderbrott, övriga sex för insiderbrott av normalgraden. Åtalet omfattar också yrkanden om företagsbot för sju bolag samt näringsförbud mot tio av de misstänkta. Det finns också yrkanden om förverkanden mot de sju bolagen. Huvudförhandlingen inleds...

Share Öppna i ny flik

Konstnärlig gestaltning kan betraktas som en sådan tjänst som får direktupphandlas

2023-08-30

 Statens Konstråd har i en upphandling av konstnärlig gestaltning till byggnaden Park Central i Göteborg använt sig av direktupphandling och tecknat avtal med en konstnär. Kammarrätten bedömer att det inte finns skäl att ogiltigförklara avtalet.