Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Konkurrensverkets tillsynsbeslut saknar rättslig betydelse

2023-04-21

 Konkurrensverket riktade i ett tillsynsbeslut kritik mot hur Domstolsverket genomfört en upphandling av en ny domstolslokal i Jönköping. Domstolsverket överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm som avslog överklagandet. Kammarrätten har nu kommit fram till att Konkurrensverkets beslut inte fick överklagas.

Share Öppna i ny flik

Dom meddelad i mål angående grov narkotikasmuggling m.m.

2023-04-21

 

Halmstads tingsrätt har den 21 april 2023 meddelat dom i ett omfattande mål angående grov narkotikasmuggling m.m (mål B 641-22). Nio män i olika åldrar har varit åtalade i målet.

 

En 32-årig man från Falkenberg döms till fängelse sex år och 10 månader för bl.a. försök till grov narkotikasmuggling och grovt narkotikabrott. Mannens bror, en 23-årig man från Falkenberg, döms för grovt narkotikabrott och grovt vapenbrott till fängelse tre år och 10 ...

Share Öppna i ny flik

Sekretessbestämmelser för Försäkringskassans beslut om elstöd strider inte mot grundlag

2023-04-21

 Kammarrätten har beslutat att uppgifter om en enskilds personliga förhållanden och anläggnings-id i Försäkringskassans beslut om elstöd inte får lämnas ut på grund av sekretess.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om mervärdesskatt

2023-04-20

 Fråga om förutsättningarna för att neka avdrag för ingående mervärdesskatt i en verksamhet som av Skatteverket registrerats till mervärdesskatt (Mål nr 6463-22–6465-22, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 599-22, 600-22 och 601-22).

Share Öppna i ny flik

Två kvinnor döms till livstid för mord i Vetlanda

2023-04-19

 Eksjö tingsrätt dömer de två kvinnor som åtalats för mord och grovt gravfridsbrott i Vetlanda till fängelse på livstid.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om rättsprövning

2023-04-19

 Beslut i mål om rättsprövning av regeringens beslut om utlämning till Rwanda.

Share Öppna i ny flik

Information om huvudförhandling i mål om vållande till annans död

2023-04-18

 Åklagaren har sedan tidigare väckt åtal mot tre personer för vållande till annans död avseende en 4-årig pojke som avvikit från sin förskola och drunknat i en pool. Åklagaren för även talan om företagsbot.

Share Öppna i ny flik

Information från Svea hovrätt i målet om grovt spioneri – onsdagen den 19 april är entrén på Bergsgatan 50 öppen från kl. 15

2023-04-18

 Som tidigare meddelats beräknas huvudförhandlingen i målet om grovt spioneri avslutas onsdagen den 19 april och den offentliga avslutande delen beräknas inledas omkring kl. 16.00. Entrén till säkerhetssalarna på Bergsgatan 50 kommer att vara öppen från kl. 15.00.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling om åtal för mord på Långströmsgatan avslutad

2023-04-18

 Tingsrätten har avslutat huvudförhandlingen i målet om åtal för mord på Långströmsgatan i Göteborg 2022. Dom i målet kommer att meddelas fredagen den 5 maj 2023 kl. 11.00

Share Öppna i ny flik

Hovrätten dömer två personer för grovt mutbrott

2023-04-18

 Hovrätten dömer liksom tingsrätten en läkare och en tidigare anställd på Region Skåne för grovt mutbrott men frikänner en tredje person. Hovrätten anser däremot att kriterierna för brottet trolöshet mot huvudman inte är uppfyllda.