Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Kvinna häktad misstänkt för försök till mord

2023-06-15

 Tingsrätten har i dag häktat en 34-årig kvinna misstänkt för försök till mord i Ängelholm i måndags.

Share Öppna i ny flik

Ett servitut ska endast undantagsvis beaktas i ett bygglovsärende

2023-06-15

 Ett bolag som enligt ett servitutsavtal har en spillvattenledning på en fastighet gjorde gällande att åtgärder enligt ett sökt bygglov påverkade servitutet i så hög grad att det förelåg hinder för att bevilja bygglovet. Högsta domstolen har slagit fast att inom ramen för ett bygglovsärende ska en sökt åtgärds påverkan på ett servitut endast beaktas i rena undantagsfall.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om rättsprövning

2023-06-15

 Rättsprövning

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2023-06-15

 Rättsprövning

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om kriminalvård i anstalt

2023-06-15

 Frågan om Kriminalvården på grund av 39 § förvaltningslagen (2017:900) varit förhindrad att pröva en ansökan om telefontillstånd, när ett tidigare beslut avseende tillstånd att ringa samma person överklagats till domstol och målet inte avgjorts slutligt (Mål nr 2689-23, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1513-23).

Share Öppna i ny flik

Domarutnämningar

2023-06-15

 Regeringen har den 15 juni 2023 utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Även hovrätten dömer två polismän till fängelse

2023-06-15

 Hovrätten gör samma bedömning som tingsrätten och dömer de båda polismän som tog sig in i en lägenhet i Landskrona samt därefter påstod att de blivit hotade.

Share Öppna i ny flik

Livstidsstraff för rånmordet i Oskarshamn fastställs

2023-06-15

 Göta hovrätt har idag fastställt Kalmar tingsrätts dom där en 28-årig man dömdes till livstids fängelse för mord och grovt rån i september 2022 på Slottsgatan i Oskarshamn. Hovrätten fastställer även att en 30-årig man ska dömas för grovt rån vid samma tillfälle, men sätter ned fängelsestraffets längd för honom till fem år.

Share Öppna i ny flik

Tillstånd för Beredskapsmuseet att inneha tre hagelgevär

2023-06-15

 Polismyndigheten avslog Beredskapsmuseets ansökan om tillstånd att inneha tre angivna hagelgevär då vapnen saknade militär proveniens eller militärhistoriskt intresse. Förvaltningsrätten finner till skillnad från Polismyndigheten att vapnen har ett sådan proveniens att de utgör en naturlig del av Beredskapsmuseets samling.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om utdömande av vite

2023-06-15

 

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att två mål om utdömande av vite ska hänskjutas till avgörande av domstolen i dess helhet (plenum). Målen gäller frågan om ett vite kan dömas ut, när vitesföreläggandet gäller omedelbart men inte har fått laga kraft.