Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om inkomstskatt och ersättning för kostnader

2023-05-16

 Fråga om ett fastighetsförvärv ska anses vara ett rationaliseringsförvärv i den mening som avses i 21 kap. 10 § inkomstskattelagen (1999:1229) (Mål nr 1087-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4517-22).

Share Öppna i ny flik

Information om huvudförhandling i mål angående försök till mord m.m.

2023-05-16

 Den 17 maj kl. 09.30 inleds huvudförhandling i mål som gäller flera grova våldsbrott i södra Stockholm i januari månad. Den första förhandlingsdagen hålls i säkerhetssal i Attunda tingsrätt, Tingsvägen 11 i Sollentuna. Resterande förhandlingsdagar hålls i säkerhetssal på Stockholms tingsrätt, Bergsgatan 50 i Stockholm. Huvudförhandlingen är planerad att pågå i tio dagar. Delar av huvudförhandlingen kan komma att hållas bakom stängda dörrar på grund av de tilltalades ungdom. Närmare information om vad som kommer att ske respektive förhandlingsdag finns i bifogad huvudförhandlingsplan. ...

Share Öppna i ny flik

Information om huvudförhandling i Vetlandamålet

2023-05-15

 

Hovrätten planerar för att hålla huvudförhandling i målet den 12–15 juni 2023 med start kl. 09.30 varje dag. Hovrättens ledamöter kommer att ta del av den muntliga bevisningen genom s k hänvisning vilket innebär att allmänheten inte får tillträde till förhandlingen under den tiden. Sammanträde för hänvisning är planerat mellan den 13 juni 2023 kl. 09.30 och 14 juni 2023 kl. 13.00. En av de tilltalade har åberopat ett nytt vittne i hovrätten. Hovrätten beräknar att det förh...

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen har beslutat att meddela prövningstillstånd i en delfråga i ett uppmärksammat mål

2023-05-15

 Högsta domstolen har i dag meddelat prövningstillstånd i en delfråga avseende en dom i ett uppmärksammat mål från Hovrätten för Västra Sverige. Prövningstillståndet gäller frågan om rättegångsfel har förekommit såvitt avser hovrättens hantering och prövning av alternativa brottsrubriceringar och lagrum inom ramen för gärningsbeskrivningen.

Share Öppna i ny flik

Dom i Svea hovrätts mål om grovt spioneri

2023-05-15

 Dom i hovrättens mål om grovt spioneri meddelas onsdagen den 17 maj 2023 kl. 13.00.

Share Öppna i ny flik

Skönsbeskattning för inkomster till miljardbelopp

2023-05-15

 I en dom prövar förvaltningsrätten ett beslut från Skatteverket att skönsmässigt beskatta en person. Domstolen anser att det av Skatteverket uppskattade beloppet är skäligt.

Share Öppna i ny flik

Åtal väckt i mål angående försök till mord m.m.

2023-05-12

 Åklagaren väckte den 9 och 11 maj åtal mot sex personer som är misstänkta för flera grova våldsbrott i södra Stockholm i januari månad. Huvudförhandlingen kommer att påbörjas den 17 maj 2023 och beräknas pågå under tio huvudförhandlingsdagar. Delar av huvudförhandlingen kan komma att hållas bakom stängda dörrar på grund av de tilltalades ungdom.

Share Öppna i ny flik

Satellitsändningar från Qatar hade inte upphovsrättsligt skydd i Sverige

2023-05-12

 Två företrädare för ett bolag som återutsände TV-sändningar från Qatar har friats från upphovsrättbrott. TV-sändningarna, som gjordes via satellit, ansågs inte vara skyddade av den svenska upphovsrättslagen.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten frikänner en f.d. skötare på psykiatrisk vårdavdelning från våldtäkt

2023-05-12

 Den manliga skötaren hade en sexuell förbindelse med en tvångsintagen patient. Han frikänns nu från våldtäkt alternativt sexuellt utnyttjande. Skötaren döms dock för sexuellt ofredande mot annan patient.

Share Öppna i ny flik

Två döms för synnerligen grovt narkotikabrott rörande 47 kilo kokain

2023-05-12

 Tingsrätten dömer två män som har hämtat över 47 kilo kokain från en container i Helsingborgs hamn till vardera sju och ett halvt års fängelse.