Skönsbeskattning för inkomster till miljardbelopp

2023-05-15

Personen anmälde utflytt från Sverige 1990. Han har sedan dess vistats utomlands och anser själv att han varit bosatt i Schweiz under åren 2015–2019. Under samma år har personen bedrivit en omfattande handel med värdepapper och haft bolag på Brittiska Jungfruöarna.

Skatteverket har gjort en omfattande utredning av personen som enligt förvaltningsrätten visar att han varit bosatt i Sverige. Personen ska därför anses ha varit obegränsat skattskyldig och även haft sin skatterättsliga hemvist här under beskattningsåren 2015–2019. Personen har inte förnekat att han haft inkomster men anser att en majoritet av dessa ska kapitalvinstbeskattas. Omständigheterna i målen är dock sådana att det är fråga om utdelningar till honom. Det uppskattade skatteunderlaget till ett belopp om ca 7 miljarder kronor är också skäligt, vilket innebär att personen ska betala slutlig skatt om ca 2,2 miljarder kronor.

– Det står personen fritt att ha en bostad i Schweiz och andra anknytningar till landet. Han har dock inte visat att det som Skatteverket påstår om hans bosättning i Sverige inte skulle vara sannolikt i bevishänseende. Rätten har därför funnit att han är obegränsat skattskyldig i Sverige, säger Peter Lif, chefsrådman.