Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Rättspsykiatrisk vård för mordet i Majorna

2020-09-25

 Göteborgs tingsrätt har meddelat dom i mål avseende åtal för bl.a. mord på en 39-årig kvinna i Majorna i början av mars 2020. Den man som åtalades döms för det mordet samt för försök till mord och grov misshandel till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Share Öppna i ny flik

En man har häktats misstänkt för mord på restaurang i Gislaved

2020-09-24

 En man har häktats misstänkt för mord på restaurang i Gislaved

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt m.m.

2020-09-24

 

Fråga om det vid tillämpning av den s.k. utomståenderegeln i 57 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) finns särskilda skäl att anse att en andel är kvalificerad (Mål nr 6276--6278-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 521--523-19)

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om ändring av föreskrift i stiftelseförordnande

2020-09-23

 

Fråga om det finns synnerliga skäl att ändra en stiftelses ändamål (Mål nr 6607-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 216-19)

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om ändring av föreskrift i stiftelseförordnande

2020-09-23

 

Fråga om det finns synnerliga skäl att ändra en stiftelses ändamål (Mål nr 1342-20, Kammarrätten i Stockholms mål nr 8417-18)

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen bestämmer straff för förberedelse till mord

2020-09-23

 Högsta domstolen uttalar sig i avgörandet om hur straffet ska bestämmas vid förberedelse till mord. Målet gäller en person med ledande ställning inom ett kriminellt nätverk i Göteborg. Enligt Högsta domstolen är straffvärdet för förberedelsen i detta fall fem år och sex månader.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2020-09-22

 I veckans blogginlägg skriver tingsfiskalen Sofie Nilsson om förundersökningen och åklagarens och domarens olika roller.

Share Öppna i ny flik

Två män har häktats misstänkta för mord m.m. i Gislaved

2020-09-22

 Två män har häktats misstänkta för mord m.m. i Gislaved

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om mervärdesskatt m.m.

2020-09-22

 Avdragsrätt har inte ansetts föreligga för ingående mervärdesskatt avseende kostnader för reparation och underhåll av en fastighet som har använts för skattepliktig uthyrning när fastigheten efter renoveringen skulle användas för uthyrning som är undantagen från skatteplikt.

Share Öppna i ny flik

Tidpunkt för dom i mål angående mord i två fall 2004

2020-09-21

 

Tingsrätten har den 21 september 2020 slutfört huvudförhandlingen i det mål där åklagaren har åtalat en man för två fall av mord 2004. Tingsrätten har efter förhandlingen beslutat att dom i målet kommer att meddelas genom att hållas tillgänglig på rättens kansli den 1 oktober 2020 kl. 11.00. I avvaktan på detta ska den åtalade stanna kvar i häkte.