Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om färdtjänst

2020-06-16

 Högsta förvaltningsdomstolen har i ett mål om färdtjänst funnit att en skrivelse med information om begränsning av antal färdtjänstresor, som trafikförvaltningen skickat till personer med färdtjänsttillstånd, inte utgör ett förvaltningsbeslut.

Share Öppna i ny flik

Domstolen anser att verksamheten vid Preemraff i Lysekil kan tillåtas

2020-06-15

 Mark- och miljööverdomstolen anser att verksamheten vid Preemraff i Lysekil kan tillåtas. Det framgår av det yttrande som domstolen idag har överlämnat till regeringen.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten har prövat överklaganden gällande överträdelser av spellagens bonusbestämmelse

2020-06-15

 Förvaltningsrätten har idag meddelat domar i fyra mål där beslut från Spelinspektionen om att meddela varningar eller anmärkningar i kombination med sanktionsavgifter för överträdelser av spellagens bonusbestämmelse har överklagats. Förvaltningsrätten har avslagit två överklaganden och ändrat två beslut endast på så sätt att sanktions¬avgiften sänkts.

Share Öppna i ny flik

Uppdaterade dokument med vägledning till parterna

2020-06-15

 Hovrätten har uppdaterat dokumenten med vägledning till parterna om sakframställning och framläggande av bevisning i brottmål och tvistemål.

Share Öppna i ny flik

20-årig man döms för försök till mord

2020-06-15

 På en parkering vid Boda borg i Skellefteå har en 20-årig man dragit kniv och huggit en annan ung man mot kroppen åtminstone fyra gånger. Skadorna som uppstod var livshotande. Tingsrätten dömer därför 20-åringen för försök till mord till fängelse i fem år och tio månader.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om kupongskatt

2020-06-12

 En värdepappersfond som är organiserad i form av en unit trust och omfattas av UCITS-direktivet är utdelningsberättigad vid tillämpningen av kupongskattelagens bestämmelser om återbetalning av kupongskatt.

Share Öppna i ny flik

Nytt datum för meddelande av dom i stort narkotikamål

2020-06-12

 Tingsrätten har i dag beslutat att domen i det stora narkotikamålet med tolv tilltalade meddelas den 10 juli 2020 klockan 11:00.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål B 238-20 ang. mord och dataintrång

2020-06-12

 Huvudförhandling i mål B 238-20 ang. mord och dataintrång kommer att hållas i Härnösand den 15-16 juni 2020 med början kl. 09.00.

Share Öppna i ny flik

Tolv år gammalt mord prövas på nytt efter resning

2020-06-12

 Resning till nackdel för en person som tidigare hade frikänts för mord har beviljats sedan ny bevisning framkommit.

Share Öppna i ny flik

Ett hot om skolskjutning har bedömts som olaga hot

2020-06-12

 Ofta brukar ett hot som bedöms som ett straffbart olaga hot vara framfört direkt av gärningsmannen till den eller de som hotas. I det nu aktuella fallet hade hotet riktats mot elever och personal på en gymnasieskola, cirka 2 500 personer. Hotet var framställt genom att en text på ryska hade lagts till på Snapchat och där kunnat ses av bl.a. några elever vid skolan.