Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bidrag till fristående förskola enligt skollagen

2020-02-17

 Storleken på bidrag enligt skollagen till en fristående förskola i form av tilläggsbelopp ska bestämmas individuellt och får därmed inte bestämmas utifrån en förutbestämd budgetram.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om tilläggsbelopp till fristående skola enligt skollagen

2020-02-17

 Storleken på bidrag enligt skollagen till en fristående grundskola i form av tilläggsbelopp för en elev med omfattande behov av särskilt stöd ska bestämmas individuellt och får därmed inte bestämmas utifrån en förutbestämd budgetram.

Share Öppna i ny flik

Ny tid för dom i uppmärksammat mål om ungdomsrån

2020-02-17

 Tingsrätten avslutade huvudförhandlingen i målet den 5 februari 2020. Målet rör bl.a. ett rån där en av de tilltalade är åtalad för att ha urinerat på brottsoffret.

Share Öppna i ny flik

Martin Holmgren blir ny generaldirektör för Kriminalvården

2020-02-14

 Regeringen har i dag tillkännagivit att Domstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren blir ny generaldirektör för Kriminalvården. Martin tillträder sin nya tjänst den 2 mars.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2020-02-14

 Regeringen har den 13 februari 2020 utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Verksamhetsberättelse

2020-02-14

 Tingsrättens verksamhetsberättelse för 2019

Share Öppna i ny flik

Kommitté ska se över domstolarnas oberoende

2020-02-14

 Regeringen har beslutat att tillsätta en parlamentarisk kommitté som bland annat ska se över formerna för ändring av grundlag – och utreda åtgärder för att stärka domstolarnas och domarnas oberoende. Kommitténs arbete kommer att ledas av Högsta domstolens ordförande, Anders Eka.

Share Öppna i ny flik

Skolinspektionens beslut om återkallelse av godkännande för skolverksamhet kvarstår

2020-02-14

 Skolinspektionens beslut om återkallelse av godkännandena av English School Scandinavia AB (tidigare Elma School AB) som huvudman för förskoleklass, grundskola och fritidshem vid Elma School kvarstår. Det beslutar förvaltningsrätten i en dom idag.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om offentlig visning av film för barn

2020-02-14

 Hovrätten har i dag meddelat dom i ett mål om film som visats offentligt för barn utan att först anmälas till Statens medieråd. Även hovrätten dömer en representant för Jehovas vittnen för brott mot den s.k. åldersgränslagen.

Share Öppna i ny flik

Det s.k. styckmordet

2020-02-14

 Åklagaren väckte den 6 februari 2020 åtal mot den man som är misstänkt för mord, brott mot griftefrid och narkotikabrott. Huvudförhandling i målet kommer att påbörjas den 21 februari kl. 09.00.