Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om ersättning för kostnader

2020-02-07

 Fråga om rätt till ersättning för ombudskostnader i mål om företrädaransvar när Skatteverket under handläggningen i förvaltningsrätten ändrat sin ansökan på så vis att yrkandet om betalningsskyldighet för en av redovisningsperioderna drogs tillbaka. (Mål nr 5609-5611-19, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 503-505-19).

Share Öppna i ny flik

En av de som dömdes för morden på två polismän i Malexander får sitt livstidsstraff tidsbestämt

2020-02-07

 Örebro tingsrätt har idag beslutat omvandla livstidsstraffet till ett tidsbestämt fängelsestraff om 35 år

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bilbränder i sydvästra Skåne

2020-02-07

 Lunds tingsrätt har idag meddelat dom i ett mål mot en 26-årig man och en 22-årig kvinna som stod åtalade för att under sommaren 2019 ha anlagt 13 olika bilbränder i bl.a. Malmö, Kävlinge, Burlöv och Trelleborg. Båda dömdes till fängelse, mannen i fyra och ett halvt år och kvinnan i fyra år. De döms också att betala flera miljoner i skadestånd till dem som drabbats av bränderna.

Share Öppna i ny flik

Åtal i det s.k. styckmordet

2020-02-06

 Idag den 6 februari 2020 har åklagaren väckt åtal för mord, brott mot griftefrid och narkotikabrott i tingsrättens mål B 1065-19.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förahndsbesked om mervärdesskatt

2020-02-06

 Ett bolags tillhandahållande av en specialistläkare till en privat vårdgivare som driver ett sjukhus har ansetts som en mervärdesskattepliktig personaluthyrningstjänst, inte som en från skatteplikt undantagen sjukvårdstjänst.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2020-02-06

 Ett bolags tillhandahållande av sjuksköterskor till äldreboenden har ansetts som en mervärdesskattepliktig personaluthyrningstjänst, inte som en från skatteplikt undantagen sjukvårdstjänst.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2020-02-06

 Ett bolags tillhandahållande av sjuksköterskor till bolag verksamma inom äldreomsorg eller hemtjänst har ansetts som en mervärdesskattepliktig personaluthyrningstjänst, inte som en från skatteplikt undantagen sjukvårdstjänst.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2020-02-06

 Bolags tillhandahållande av läkare till en privat vårdgivare som tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster till patienter via en digital plattform har ansetts som en mervärdesskattepliktig personaluthyrningstjänst, inte som en från skatteplikt undantagen sjukvårdstjänst.

Share Öppna i ny flik

Dom i akupunkturmålet

2020-02-05

 Tingsrätten har i dag meddelat dom i det mål där en kvinnlig akupunktör åtalats för grovt vållande till annans död. Enligt åtalet skulle kvinnan vid akupunkturbehandling ha orsakat skada på patientens hjärta med blödning i hjärtsäcken och patienten skulle avlidit till följd av det. Tingsrätten har i domen ogillat åtalet och frikänt akupunktören. Som en följd av det har de skadeståndsyrkanden som framställts av den avlidne patientens fru och barn också avslagits.

Share Öppna i ny flik

24-åring döms till 12 års fängelse för det så kallade Durrnäsmordet i Piteå

2020-02-05

 Hovrätten har idag meddelat dom mot den 24-årige man som dömts av Luleå tingsrätt för bland annat mord på en jämnårig man i Durrnäs i Piteå. Även hovrätten dömer mannen för mordet och bestämmer påföljden till 12 års fängelse.