Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Två män döms till fängelse i mål om mord i köpcentret Nordstan

2019-12-30

 Göteborgs tingsrätt har idag dömt en 22-årig man för mord till fängelse i 16 år. Tingsrätten har även dömt en 24-årig man för medhjälp till mord till fängelse i åtta år. De åtalade ska tillsammans betala 120 000 kr i skadestånd till målsägandens efterlevande.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om människorov m.m.

2019-12-27

 Som komplettering till tidigare pressmeddelande meddelas härmed att huvudförhandlingen såvitt kan bedömas i huvudsak kommer att vara offentlig.

Share Öppna i ny flik

Skyddstillsyn och fängelse var inte en tillräckligt ingripande påföljd för ett allvarligt narkotikabrott

2019-12-27

 En person dömdes för narkotikabrott till fängelse i ett år. Genom domen ger Högsta domstolen vägledning i vilka fall påföljdskombinationen skyddstillsyn och fängelse ska tillämpas för vuxna lagöverträdare.

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen beviljar resning för en våldtäktsdömd

2019-12-27

 En man som 2018 dömdes för våldtäkt till två års fängelse har beviljats resning efter att han åberopat ny bevisning till stöd för att han inte agerat medvetet.

Share Öppna i ny flik

Ett dödsbos innehav av vapen var inte straffbart

2019-12-27

 I ett oskiftat dödsbo fanns en pistol (en ändrad startpistol) som var tillståndspliktig. Den avlidne hade inget tillstånd till innehavet. Den som förvaltade dödsboet tog hand om pistolen, men gjorde ingen anmälan till polisen. Det fanns heller inget beslut från polisen om att pistolen skulle lämnas in, och ett åtal för vapenbrott har därför ogillats.

Share Öppna i ny flik

Föräldrar döms för vållande till kroppsskada, grovt brott

2019-12-27

 Hovrätten har fastställt Göteborgs tingsrätts fällande dom mot ett föräldrapar som åtalats för att av oaktsamhet ha orsakat sitt barn grav undernäring, vilket lett till ett livshotande tillstånd. Påföljden ändras dock till villkorlig dom.

Share Öppna i ny flik

Ett avgörande om försäkringsersättning vid delskada

2019-12-23

 Efter ett bilrån återfanns bilen i skadat skick. Kostnaden för att reparera bilen skulle bli högre än den värdeminskning som skadan innebar. Frågan i Högsta domstolen var om försäkringstagaren i den situationen har rätt till ersättning beräknad utifrån reparationskostnad.

Share Öppna i ny flik

Bostadsrättshavare fick stå för kostnaden att spackla och måla sitt innertak efter läckage från yttertaket

2019-12-23

 Högsta domstolen har i en dom tagit ställning till den närmare gränsdragningen mellan bostadsrättshavarens respektive föreningens ansvar för underhåll av en bostadsrättslägenhet.

Share Öppna i ny flik

Fotbollssupporter får tillträdesförbud

2019-12-23

 En supporter som hade begått en misshandel vid en tidigare fotbollsmatch får tillträdesförbud för kommande fotbollsmatcher. Förbudet ska gälla i ett år.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om människorov m.m.

2019-12-23

 Åklagaren har väckt åtal mot en 25-årig man för bl.a. människorov och två fall av synnerligen grov misshandel.