Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Försöksverksamheten ”Snabbare lagföring i brottmål” införs i Stockholms tingsrätt

2020-01-14

 I slutet av januari 2020 kommer försöksverksamheten ”Snabbare lagföring i brottmål” att utökas till att även omfatta Stockholms tingsrätt. Verksamheten går ut på att flera myndigheter i rättskedjan arbetar gemensamt för att korta handläggningstiderna. Målsättningen är det ska ta två till sex veckor från det att ett brott begås till dess att domstolen meddelar dom.

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen meddelar dom och håller presskonferens i Girjasmålet

2020-01-14

 Högsta domstolen kommer den 23 januari 2020 att meddela dom i målet mellan Girjas sameby och staten angående bättre rätt till småviltsjakt och fiske m.m. Domen kommer att meddelas genom att den hålls tillgänglig i domstolens lokaler i Bondeska palatset, Riddarhustorget 8, från kl. 09.00. Samma dag kl. 09.15 kommer domstolen att hålla en presskonferens om domen. Presskonferensen kommer att hållas i sessionssalen i Bondeska palatset.

Share Öppna i ny flik

Ny förhandlingsplan i målet angående dubbelmord i Sätra

2020-01-14

 Tingsrätten har tidigare beslutat att målet angående dubbelmord i Sätra ska tas om. Tingsrätten har nu planerat för den nya förhandlingen.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål mot tre f.d. medlemmar i Knutby församling

2020-01-14

 Huvudförhandlingen mot tre före detta medlemmar i Knutby församling, har inletts idag den 14 januari 2020.

Share Öppna i ny flik

En person släppt i Sigma-målet

2020-01-13

 I oktober i fjol inleddes en omfattande rättegång mot femton personer som åtalats för bl.a. synnerligen grov narkotikasmuggling och synnerligen grovt narkotikabrott. Tingsrätten har nu hävt häktningen beträffande en tilltalad.

Share Öppna i ny flik

Lärare blir av med lärarlegitimation

2020-01-13

 Läraren blev fråntagen sin lärarlegitimation av Lärarnas ansvarsnämnd efter att i hovrätten ha blivit dömd för sexuellt ofredande av två elever. Läraren överklagade beslutet för att få tillbaka sin legitimation. Förvaltningsrätten har idag avslagit lärarens överklagande.

Share Öppna i ny flik

Dom i målet om bilbränderna i Varberg

2020-01-10

 Två män, 17 och 20 år gamla, döms för fyra fall av bilbränder som skedde under våren 2019. Dessutom döms männen för branden på ICA Hajen i Varberg den 3 juni 2019. Domstolen har funnit det ställt utom rimligt tvivel att männen är skyldiga till samtliga gärningar som åklagaren har åtalat dem för. Tre av gärningarna bedöms som mordbrand medan två bedöms som grov mordbrand. Straffen bestäms till fängelse resp. sluten ungdomsvård.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om offentlig upphandling

2020-01-10

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd avser omfattningen av den förlängda avtalsspärren och förutsättningarna för att upphäva en sådan avtalsspärr (Mål nr 6536-19, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6366-19).

Share Öppna i ny flik

Hovrätten fastställer tingsrättens dom i mål om mord vid en återvinningsstation i Mölnlycke

2020-01-10

 Hovrätten har i dag meddelat dom i ett mål där en man stått åtalad för bl.a. mord på sin före detta hustru i Mölnlycke i december 2018.

Share Öppna i ny flik

Flera års fängelse för explosioner och grovt vapenbrott i Malmö

2020-01-10

 Tingsrätten har i dag meddelat dom i ett mål som bland annat handlar om innehav av vapen och sprängämne samt om tre olika explosioner som inträffade i Malmö under december 2018. En man döms till fängelse i fyra år och två månader och en annan man döms till fängelse i tre år och tio månader. Åtal mot ytterligare nio personer avhandlas i domen.