Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten ändrar inte polismyndighetens beslut – det föreligger inte ett särskilt behov av ordningsvakter inom Vallgraven i Göteborg

2019-07-01

 Förvaltningsrätten i Göteborg har efter överklagande från Göteborgs kommun prövat Polismyndighetens beslut att avslå kommunens ansökan om förordnande av ordningsvakter inom Vallgraven i Göteborg. Domstolen anser att kommunen inte har visat att det föreligger ett särskilt behov av ordningsvakter i området.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i migrationsmål

2019-07-01

 Fråga gällande beräkning av arbetsgivares ekonomiska förutsättningar att anställa vid prövning om uppehålls- och arbetstillstånd ska beviljas.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2019-07-01

 Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt om ett bolags verksamhet vid en plats för byggnadsverksamhet ska anses ha pågått mer än tolv månader och bolaget därmed ska anses ha fått ett fast driftställe i Sverige enligt skatteavtalet mellan Sverige och Polen.

Share Öppna i ny flik

Stärkt ordning och säkerhet i domstol

2019-07-01

 Den 1 juli 2019 träder nya regler i kraft som syftar till att öka tryggheten i domstolens lokaler. De nya reglerna innebär bland annat ett utökat fotoförbud samt förbud mot att använda elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller ta upp bild i rättssalen.

Share Öppna i ny flik

Man döms för två mordbränder i Rotebro

2019-07-01

 Den 16 juli 2018 blev en bostad i ett radhus i Rotebro totalförstörd av en brand. I samband med detta avled även en kvinna som befann sig i bostaden. Den 2 augusti 2018 brann det i en lägenhet i Rotebro. Den kvinna som bodde i lägenheten räddades undan branden av brandkårspersonal.

Share Öppna i ny flik

Elljusstaken Elflugan skyddas av upphovsrätt. Försäljning av vissa andra modeller av ljusstakar innebär upphovsrättsintrång

2019-06-28

 Ett bolag som gjort gällande att det innehar rättigheterna till den elektriska ljusstaken Elflugan väckte talan mot ett annat bolag, som marknadsförde och sålde andra modeller av elljusstakar, och gjorde gällande dels upphovsrättsintrång, dels otillbörlig marknadsföring. Patent- och marknadsöverdomstolen har i den upphovsrättsliga bedömningen tillämpat det originalitetskrav som EU-domstolen har...

Share Öppna i ny flik

Föreningsstämmobeslut upphävs efter brister i kallelseförfarandet

2019-06-28

 Högsta domstolen upphäver beslut på en fortsatt föreningsstämma i en samfällighetsförening på grund av för sen kallelse.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om inkomstskatt samt sakttetillägg m.m.

2019-06-28

 Fråga om transaktionskostnader får räknas med i utgiften vid bestämmande av beloppsspärren enligt 40 kap. 15 § 1 inkomstskattelagen (1999:1229) (Mål nr 605-19 och 606-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7220-17 och 7221-17).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2019-06-28

 Rätt att ta del av allmän handling; överklagande av Kammarrätten i Jönköpings administrativa beslut 186-2019/54.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2019-06-27

 Regeringen har den 27 juni utnämnt