Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

En person häktad för försök till mord och grovt rån i Skogås

2020-01-17

 Södertörns tingsrätt har häktat en person så som på sannolika skäl misstänkt för försök till mord och grovt rån i Skogås den 14 januari 2020.

Share Öppna i ny flik

Mark- och miljödomstolen lämnar tillstånd till fortsatt kalkbrytning i Slite på Gotland

2020-01-17

 Enligt en dom från mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt får Cementa AB tillstånd att fortsätta bryta kalk och märgelsten på File hajdar och i Västra brottet. Råvaran används huvudsakligen för cementproduktion vid bolagets fa-brik i Slite, som är den största producenten av cement i Sverige. För att få fortsätta brytningen måste bolaget enligt domen vidta olika skyddsåtgärder för att skydda människor och natur från att störas eller skadas. Bolaget är också skyldigt att kompensera för den skada som ändå uppstår av verksamheten.

Share Öppna i ny flik

Kammarrätten ändrar inte domen beträffande beskattning av klubbägare

2020-01-17

 Mål: 3469-17 m.fl. Kammarrättens avgöranden innebär bl.a. att klubbägaren ska beskattas för inkomster som borde ha redovisats i bolag som han har haft kopplingar till. En huvudfråga i målen har varit om ett antal dansare som uppträtt i bolagens lokaler ska anses anställda av bolagen eller om de har bedrivit egna verksamheter. I målen har också prövats frågor om hur striptease ska bedömas momsmässigt.

Share Öppna i ny flik

Häktningsförhandling beträffande försök till mord och grovt rån i Skogås

2020-01-17

 Åklagaren har begärt en person häktad för försök till mord och grovt rån i Skogås den 14 januari 2020.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2020-01-17

 Entréavgiften till ett kattcafé omfattas inte av den reducerade mervärdesskattesats som gäller för tillträde till djurparker.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om radio- och tv-lagen

2020-01-16

 Radio- och tv-lagen; fråga om Sporten i TV4 är ett nyhetsprogram enligt 7 kap. 1 § radio- och tv-lagen (2010:696) (Mål nr 3600-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 10235-18).

Share Öppna i ny flik

Borgenärssammanträde i Nynas AB:s företagsrekonstruktion

2020-01-16

 Den 24 januari 2020 kl. 09.30 håller tingsrätten borgenärssammanträde i Nynas AB:s företagsrekonstruktion, Ä 19371-19.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott m.m. i Ullared

2020-01-16

 Varbergs tingsrätt har i dag den 16 januari 2020 dömt åtta personer till fängelse i mellan 1 år och 6 månader och 7 år för bland annat grovt narkotikabrott och narkotikabrott. Fyra av de dömda dömdes även för grovt vapenbrott.

Share Öppna i ny flik

Ändrade telefontider

2020-01-16

 Från och med den 20 januari har Förvaltningsrätten i Göteborg ändrade telefontider.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2020-01-16

 Regeringen har den 16 januari utnämnt: