Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Ytterligare en person häktad för mord och försök till mord i Kungens kurva

2020-01-24

 Södertörns tingsrätt har häktat ytterligare en person så som skäligen misstänkt för ett fall av mord och två fall av försök till mord i Kungens kurva den 18 januari 2020.

Share Öppna i ny flik

Häktningsförhandling i mål om allmänfarlig ödeläggelse (grovt brott)

2020-01-24

 Åklagaren har inkommit med en häktningsframställan i mål B 994–20 mot en man gällande allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott. Stockholms tingsrätt kommer att hålla häktningsförhandling fredagen den 24 januari 2020 kl. 14.00 i säkerhetssal 2 på Bergsgatan 50. Målet handläggs av avdelning 3 och ansvarig handläggare är Julia Isacsson, se kontaktuppgifter till höger.

Share Öppna i ny flik

Uppsala tingsrätt har idag meddelat dom i det s.k. Casinomålet

2020-01-24

 Huvudmannen frikänns under fyra åtalspunkter, men döms i övriga delar för grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri. Han döms till åtta års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2020-01-24

 Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att en viss sparprodukt inte ska behandlas som en kapitalförsäkring vid beskattningen.

Share Öppna i ny flik

Domen i det sk. Casinomålet

2020-01-24

 Uppsala tingsrätt kan nu meddela att domen i det s.k. Casinomålet kommer att kunna ges idag kl. 14.00 som planerat.

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt har idag dömt en läkare för ett stort antal sexualbrott mot barn Svea hovrätt – Avd 5

2020-01-24

 Svea hovrätt har idag kommit fram till att den läkare som åtalats för att i samband med läkarundersökningar av barn under åren 2015 till 2017 ha gjort sig skyldig till olika sexualbrott ska dömas till 7 års fängelse samt utvisning på livstid.

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2020-01-23

 Yttrande över promemorian med förslag till utvecklad reglering över upphandlingstillsynen.

Share Öppna i ny flik

Girjas sameby – men inte staten – har rätt att upplåta småviltsjakt och fiske på samebyns byområde ovanför odlingsgränsen

2020-01-23

 Girjas sameby har begärt att Högsta domstolen ska slå fast att samebyn har ensamrätt att bestämma om andra ska få jaga och fiska på samebyns område ovanför odlingsgränsen. Samebyn har menat att en sådan ensamrätt följer av rennäringslagen eller att den i vart fall kan grundas på sedvana eller på urminnes hävd. Staten har motsatt sig detta. Högsta domstolen har nu kommit fram till att samebyn har ensamrätt på grund av urminnes hävd.

Share Öppna i ny flik

En person häktad för mord och försök till mord i Kungens kurva

2020-01-21

 Södertörns tingsrätt har häktat en person så som på sannolika skäl misstänkt för ett fall av mord och två fall av försök till mord i Kungens kurva den 18 januari 2020.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om skattereduktion för hushållsarbete

2020-01-21

 Högsta förvaltningsdomstolen har i målet beslutat hur en kunds betalning för hushållsarbete ska fördelas mellan skattereduktionsgrundande arbetskostnad och övriga kostnader när arbetskostnaden har uppskattats till ett skäligt belopp.