Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten bifaller Eskilstuna kommuns överklagande och upphäver Länsstyrelsen i Södermanlands län beslut om passiv penninginsamling

2019-06-24

 Eskilstuna kommun beslutade den 14 juni 2018 att införa krav på tillstånd för passiv penninginsamling. Detta beslut upphävdes den 10 juli 2018 av Länsstyrelsen. Kommunen överklagade till Förvaltningsrätten.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om trafikfarlig körning i Lund på nyårsdagen

2019-06-24

 Den man som tillgrep en bil i Malmö och sedan med hjälp av den körde mot gång- och cykeltrafikanter i Lund på nyårsdagen döms för tillgrepp av fortskaffningsmedel, grovt olaga hot och framkallande av fara för annan till rättspsykiatrisk vård och utvisning.

Share Öppna i ny flik

Pressträff om dom om valprån

2019-06-24

 Kristianstads tingsrätt har pressträff i ett mål om rån av hundvalpar i anslutning till att domen i målet meddelas. Pressträffen äger rum i tingsrättens lokaler den 25 juni 2019 kl. 14.00.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen avslutad i mål om mord i Segeltorp

2019-06-20

 Rättegången vid Södertörns tingsrätt gällande mord i Segeltorp den 21 oktober 2018 avslutades idag den 20 juni 2019.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om ansökan om förnamn

2019-06-20

 ?Fråga om namnet Prins är olämpligt som förnamn (Mål nr 1324-19, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2151-18).

Share Öppna i ny flik

Bilparkering på Skummeslövsstrand och Mellbystrand

2019-06-20

 Bilparkering på stränder i Laholms kommun har ansetts som miljöfarlig verksamhet och kommunen förbjuds vissa åtgärder som främjar verksamheten

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2019-06-20

 Lång karenstid innan medborgarskap kan beviljas för den som varit verksam i organisation som gjort sig skyldig till grova övergrepp.

Share Öppna i ny flik

Lägre skatt för inkomster från riskkapitalfonder

2019-06-20

 Förvaltningsrätten i Stockholm har idag kommit fram till att sexton personer med anknytning till riskkapitalfonder inom Nordic Capital ska beskattas enligt reglerna för kapitalinkomster från fåmansbolag.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om skadegörelse

2019-06-20

 Luleå tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål där åtal väckts mot sex personer mellan 18-21 år för bl.a. grov skadegörelse. Av de åtalade personerna fälls fem personer för brott.

Share Öppna i ny flik

En 26-årig man döms för mord vid sjön Lafsen

2019-06-20

 I maj 2018 påträffades en död man i sjön Lafsen. Kroppen var då insvept i sopsäckar. Två män åtalades för mord och en tredje man åtalades för medhjälp till mord. Tingsrätten har i dag dömt en av männen för mord till fängelse 16 år. De två andra männen har dömts för bland annat grov misshandel respektive medhjälp till misshandel till fängelse. Tingsrätten har funnit utrett att mannen dödades den...