Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2019-06-19

 Regeringen har den 19 juni utnämnt

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om fastighetstaxering och ersättning för kostnader

2019-06-19

 Byggnader som används för internatboende vid en folkhögskola har ansetts utgöra skolbyggnader och därför vara undantagna från skatte- och avgiftsplikt vid fastighetstaxeringen.

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen har prövat ett mål om människorov

2019-06-19

 Människorov är en kvalificerad form av olaga frihetsberövande och innebär att gärningsmannen tar makt över och för bort eller spärrar in offret i syfte att t.ex. skada eller pressa på pengar. Straffet är fängelse i lägst fyra år och högst 18 år eller på livstid. Om brottet är mindre grovt är straffet fängelse i högst 6 år. Målet gällde framför allt vad som påverkar allvaret i ett människorov.

Share Öppna i ny flik

En person som gjort sig skyldig till våldsbrott mot sin sambo och hennes barn har utvisats på grund av risk för fortsatt brottslighet

2019-06-19

 En man som hade vistats drygt fyra år i Sverige dömdes för våldsbrott till fängelse i tre månader. Trots att han var tidigare ostraffad har Högsta domstolen beslutat om utvisning med hänsyn till att våldsbrott i nära relationer är en typ av brott där det erfarenhetsmässigt finns risk för återfall.

Share Öppna i ny flik

Tilltalad i målet avseende mord i Enskededalen den 16 december 2018 försatt på fri fot

2019-06-19

 Efter fortsatt enskild överläggning beslutade tingsrätten den 18 juni 2019 att den tilltalade i målet beträffande mordet i Enskededalen den 16 december 2018 ska försättas på fri fot.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt och skattetillägg samt ersättning för kostnader

2019-06-19

 Högsta förvaltningsdomstolen har i målet konstaterat att det inte finns förutsättningar för att med stöd av korrigeringsregeln efterbeskatta ett bolag på grund av oriktig prissättning.

Share Öppna i ny flik

Åtal för mord och brott mot griftefriden

2019-06-18

 Åklagaren har idag väckt åtal mot tre personer för mord, medhjälp till mord samt brott mot griftefriden. Rättegången kommer att inledas den 25 juni 2019 och beräknas pågå i en vecka.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen avslutad i mål om mord i Enskededalen

2019-06-18

 Rättegången vid Södertörns tingsrätt gällande mord i Enskededalen den 16 december 2018 avslutades idag den 18 juni 2019.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2019-06-18

 Asylsökande utesluts inte från flyktingskap på grund av grovt icke-politiskt brott.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling ställs in och tas om från början

2019-06-18

 Tingsrätten har idag meddelat beslut om att huvudförhandlingen i mål med påståenden om grova stölder och bedrägerier riktade mot äldre ställs in.