Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Tio års fängelse för grova våldtäkter mot barn och grova barnpornografibrott

2019-09-23

 En 33-årig man döms för upprepade fall av grova våldtäkter mot barn och grovt barnpornografibrott till fängelse tio år. Han döms också att betala skadestånd till tre målsägande med totalt ca en miljon kronor.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2019-09-23

 Högsta förvaltningsdomstolen har i målet konstaterat att en guidad forsränningstur inte är en sådan tjänst som omfattas av en reducerad mervärdesskattesats.

Share Öppna i ny flik

Region Uppsalas upphandling av lokal- och skolbusstrafik ska göras om

2019-09-23

 Förvaltningsrätten har den 20 september 2019 meddelat dom i två mål rörande Region Uppsalas upphandling av lokal- och skolbusstrafik och beslutat att upphandlingen ska göras om.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om offentlig upphandling

2019-09-20

 Bestämmelserna om onormalt låga anbud är inte tillämpliga på sådana priser som ligger till grund för utvärderingen av ett anbud men som inte utgör avtalsvillkor.

Share Öppna i ny flik

Åtal i mål gällande mord och försök till mord

2019-09-20

 Åtal har idag väckts vid Umeå tingsrätt mot en man med anledning av en händelse på Ersbodavägen, Umeå kommun den 23 januari tidigare i år. Mannen har åtalats för ett mord och tre fall av försök till mord.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2019-09-20

 Regeringen har den 19 september utnämnt

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2019-09-19

 Högsta förvaltningsdomstolen har i ett mål undanröjt Skatterättsnämndens förhandsbesked och avvisat ansökningen. Sökandebolaget har inte påstått att det i händelse av ett negativt besked i frågan om förhandsbesked överväger att göra några förändringar i verksamheten eller vidta några andra åtgärder eller dispositioner som skulle kunna motivera att frågan prövas genom ett förhandsbesked. Det kan därmed inte anses ha varit av vikt för bolaget att f&o...

Share Öppna i ny flik

Tufft ekonomiskt läge för migrationsdomstolarna

2019-09-18

 Regeringen har idag presenterat budgetpropositionen för 2020. Sedan tidigare har varit känt att Sveriges Domstolar får en ramökning med 280 miljoner kronor från 2020.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenning

2019-09-18

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om ett mål är av sådan enkel beskaffenhet att det i förvaltningsrätten får avgöras av en lagfaren domare. (Mål nr 1867-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 10081-18).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2019-09-18

 Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att en internetbaserad tränartjänst inte är en sådan tjänst inom idrottsområdet som omfattas av reducerad mervärdesskattesats.