Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om sjukpenning

2019-09-24

 En försäkrad som är arbetslös omfattas av rätten till förebyggande sjukpenning.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om sjukpenning

2019-09-24

 Fråga om för vilken tid som förebyggande sjukpenning kan lämnas.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingsplan i mål B 247-19 ang. mord och försök till mord

2019-09-24

 2 oktober 2019, 09.00–16.30Yrkanden, inställning, sakframställningar och förhör med målsägande 4 oktober 2019, 08.30–16.30Förhör med målsägandena och den tilltalade 8 oktober 2019 08.30–16.30Förhör med vittnen 10 oktober 2019 08.30–16.30Förhör med vittnen 11 oktober 2019 08.30–16.30Reservdag 14 oktober 2019 08.30–16.30Övriga brottsmisstankar mot den tilltalade (B 1605-19) 16 oktober 2019 08.30–16.30Personalia och slutanföranden 21 oktober 2019 08.30–16.30Reservdag

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2019-09-24

 En utlänning kan beviljas fortsatt uppehållstillstånd på grund av arbete även om det inte är utrett att personen fått lagstadgade semesterförmåner under tidigare tillståndsperioder.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om företrädaransvar

2019-09-23

 En företrädare för en juridisk person har ansetts kunna bli betalningsskyldig för överskjutande ingående mervärdesskatt även om företrädaren inte personligen lämnat oriktiga uppgifter.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om arbetsskadeförsäkring

2019-09-23

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om skada till följd av ett olycksfall som inträffat i samband med en friskvårdsaktivitet under arbetstid utanför arbetsplatsen ska anses vara en arbetsskada. (Mål nr 2069-19, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 3124-18).

Share Öppna i ny flik

Tio års fängelse för grova våldtäkter mot barn och grova barnpornografibrott

2019-09-23

 En 33-årig man döms för upprepade fall av grova våldtäkter mot barn och grovt barnpornografibrott till fängelse tio år. Han döms också att betala skadestånd till tre målsägande med totalt ca en miljon kronor.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2019-09-23

 Högsta förvaltningsdomstolen har i målet konstaterat att en guidad forsränningstur inte är en sådan tjänst som omfattas av en reducerad mervärdesskattesats.

Share Öppna i ny flik

Region Uppsalas upphandling av lokal- och skolbusstrafik ska göras om

2019-09-23

 Förvaltningsrätten har den 20 september 2019 meddelat dom i två mål rörande Region Uppsalas upphandling av lokal- och skolbusstrafik och beslutat att upphandlingen ska göras om.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om offentlig upphandling

2019-09-20

 Bestämmelserna om onormalt låga anbud är inte tillämpliga på sådana priser som ligger till grund för utvärderingen av ett anbud men som inte utgör avtalsvillkor.