Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Hotellbranschen förlorar konkurrensmål mot Booking

2019-05-09

 Patent- och marknadsöverdomstolen har avslagit en talan enligt konkurrenslagen där hotellens branschorganisation Visita begärde att Booking skulle upphöra med avtalsvillkor som innebär att hotell inte får sätta lägre pris på hotellrum på sin egen hemsida än på Bookings hemsida.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om ersättning för kostnader

2019-05-08

 Högsta förvaltningsdomstolen har uttalat sig om hur det ska bestämmas vad som är skälig ersättning för kostnader i ärende eller mål om skatt.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om tilläggsbelopp till fristående skola enligt skollagen

2019-05-08

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller hur tilläggsbelopp enligt 10 kap. 39 § skollagen (2010:800) ska bestämmas (Målnummer 1320-19, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 836-18).

Share Öppna i ny flik

Rättegången om polisskjutningen av en ung man i Stockholm äger rum i september 2019

2019-05-08

 I augusti 2018 sköts en 20-årig man till döds av polis i Stockholms innerstad. Åklagare väckte i april åtal mot tre poliser. En av poliserna har åtalats för vållande till annans död alternativt tjänstefel och de två andra för tjänstefel.

Share Öppna i ny flik

Alingsås kommun ska betala 5 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift

2019-05-08

 Alingsås kommun har ingått ett avtal kallat idéburet offentligt partnerskap, som bland annat avser driften av ett vård- och omsorgsboende. Kammarrätten anser, i likhet med underinstansen, att avtalet egentligen är en offentlig upphandling av tjänster. Upphandlingen har inte genomförts i enlighet med upphandlingslagstiftningen. Alingsås kommun ska därför betala en upphandlingsskadeavgift om 5 00...

Share Öppna i ny flik

Dom och beslut i mål om rättsprövning

2019-05-08

 Dom och beslut i mål om rättsprövning

Share Öppna i ny flik

Åtal har väckts för skottlossning i centrala Värnamo

2019-05-07

 Åklagaren har väckt åtal mot fyra häktade för försök till mord. Huvud-förhandlingen kommer att hållas i tingsrättens säkerhetssal den 15-16 maj med fortsättning den 21-22 maj. Förhandlingen inleds varje dag kl. 09:00.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisad talan

2019-05-07

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om en s.k. vägledning om skogsvårdslagens (1979:429) krav, som Skogsstyrelsen har lämnat till en markägare inför en planerad skogsavverkning, är ett överklagbart beslut (Mål nr 5893-18, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3074-17).

Share Öppna i ny flik

Den man som i media benämns som ”kulturprofilen” får inte prövningstillstånd

2019-05-07

 Högsta domstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i ett mål angående våldtäkt.

Share Öppna i ny flik

Friande dom i mål om våldtäkt 2008

2019-05-07

 Svea hovrätt har idag meddelat dom i ett mål avseende en våldtäkt som en tv-profil enligt åtalet skulle ha begått 2008. Även hovrätten frikänner den åtalade mannen från åtalet och avslår målsägandens skadeståndsyrkanden.