Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om återkrav av bostadstillägg

2019-05-07

 Felaktiga utbetalningar av bostadstillägg har ansetts orsakade av att den enskilde lämnat oriktiga uppgifter i sin ansökan även när beslutsmyndigheten haft tillgång till korrekt information hos en annan myndighet men dessa uppgifter faktiskt inte har tillförts ärendet. Även fråga om ett i en journal antecknat ställningstagande utgör ett överklagbart beslut.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten ogillar åtal mot mamma för synnerligen grov misshandel

2019-05-07

 Tingsrätten ogillar åtal mot mamma för synnerligen grov misshandel Kvinnan var åtalad för att ha misshandlat sin son, född 2018, genom att ge honom laxermedel. Som motiv till gärningen påstod åklagaren att hon lider av s.k. Münchhausen by Proxy. Tingsrätten har funnit att bevisningen mot mamman inte är tillräcklig för en fällande dom.

Share Öppna i ny flik

Stockholms tingsrätt dömer en läkare för bl.a. ett stort antal grova sexualbrott mot barn.

2019-05-07

 Mannen döms bl.a. för fyra fall av grov våldtäkt mot barn och för 46 fall av grova sexuella övergrepp mot barn huvudsakligen begångna vid läkarundersökningar. Brotten har bedömts som grova bl.a. med hänsyn till att han utnyttjat sin ställning som läkare och missbrukat ett särskilt förtroende, samt barnens låga ålder. Han döms bl.a. även för flera fall av grovt barnpornografibrott. Straffet...

Share Öppna i ny flik

Mordmisstänkt ska genomgå rättspsykiatrisk undersökning

2019-05-06

 Hässleholms tingsrätt har idag beslutat att den häktade 43-årige man som misstänks för mord på sin före detta hustru, samt för försök till mord och övergrepp i rättssak, ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i migrationsmål

2019-05-06

 Fråga om tolkningen av begreppet giltig ursäkt.

Share Öppna i ny flik

Anders Eklund får inte sitt livstidsstraff tidsbestämt

2019-05-06

 Örebro tingsrätt har i dag beslutat att avslå Anders Eklunds ansökan om att få sitt livstidsstraff omvandlat till ett tidsbestämt straff.

Share Öppna i ny flik

Information inför huvudförhandling 8 maj 2019

2019-05-06

 På onsdagen den 8 maj 2019 kl. 13.00 avser Eskilstuna tingsrätt att hålla huvudförhandling i ett mål om åtal för brott mot lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (mål nr B 3750-18). Många åhörare och journalister kan förväntas komma till förhandlingen. Antalet åhörarplatser är dock begränsat.

Share Öppna i ny flik

Samtliga häktningar hävda i det stora narkotikamålet

2019-05-06

 Samtliga tilltalade i det stora narkotikamålet är nu på fri fot. Rättegången fortsätter i enlighet med huvudförhandlingsplanen.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingsplan i mål B 1268-18

2019-05-03

 Huvudförhandlingsplan i mål B 1268-18

Share Öppna i ny flik

Man döms för grovt våld mot tjänsteman, grov misshandel och våldtäkt.

2019-05-03

 Tingsrätten dömer idag en 31-årig man till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning för grovt våld mot tjänsteman, grov misshandel och våldtäkt.