Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Domaren i Ghostmålet var inte jävig

2019-02-11

 Göta hovrätt har i dag beslutat att avslå invändningen om jäv i det s.k. Ghostmålet. Hovrätten anser inte att domaren i tingsrätten var jävig enbart för att domaren och en av parterna i målet är medlemmar i Svenska Frimurare Orden. Det fanns inte heller någon personlig relation mellan domaren och parten som gjorde domaren jävig. Det innebär att rättegången i tingsrätten inte måste tas om.

Share Öppna i ny flik

Remissvar: Rätt att forska - Långsiktig reglering av forskningsdatabaser

2019-02-08

 

Share Öppna i ny flik

Preliminär huvudförhandlingsplan i hovrättens mål B 262-19

2019-02-08

 Nedan finns en redogörelse för vad som planeras ske under de olika huvudförhandlingsdagarna i målet. Observera att ändringar i denna planering kan ske löpande.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt, arbetsgivaravgift m.m.

2019-02-08

 Högsta förvaltningsdomstolen har på nytt prövat frågan om det förekommit osanna fakturor i näringsverksamhet (jfr HFD 2012 ref. 69 I-III). Domstolen har även tagit ställning till om det funnits förutsättningar för att tillämpa 29 § förvaltningsprocesslagen (reformatio in melius).

Share Öppna i ny flik

Remissvar: Betänkandet Möjligt, tillåtet och tillgängligt (SOU 2018:44)

2019-02-08

 

Share Öppna i ny flik

Dom: Fortsatt sjuårsgräns för filmen Spiderman: Into the Spider-Verse i Kammarrätten i Stockholm

2019-02-07

 

Share Öppna i ny flik

Även hovrätten dömer en gymnasieelev för våldtäkt mot lärare

2019-02-07

 I en dom som meddelats i dag dömer hovrätten en 19-årig manlig elev för bl.a. våldtäkt förövad mot en kvinnlig lärare under lektionstid och bestämmer påföljden till fängelse i två år. Detta innebär att hovrätten fastställer den dom som Eksjö tingsrätt meddelade i november förra året.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om tre mord i Västra Frölunda i september 2018

2019-02-07

 En man döms för tre fall av mord. Påföljden bestäms till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om föräldrapenning

2019-02-06

 Föräldrapenning ska klassificeras som en familjeförmån enligt förordning 883/2004.

Share Öppna i ny flik

En tidigare sambo har inte fått ersättning för att han bekostat arbeten och installationer på den andra sambons fastighet

2019-02-06

 En sambo som bekostat arbeten och installationer på den andra sambons fastighet har, sedan samborna separerat, begärt att få ersättning motsvarande vad han betalat. Han har påstått att han lånat ut beloppet till den andra sambon eller att hon i vart fall skulle göra en obehörig vinst om ingen ersättning betalas. Högsta domstolen avslår hans begäran.