Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt meddelar dom i uppmärksammat mål om försök till mord i Vällingby Centrum

2023-04-26

 Hovrätten fastställer tingsrättens dom i fråga om skuld för de personer som dömts för den skjutning som var hämnden för den skjutning som förorsakade en tolvårig flickas död. Hovrätten ändrar rubriceringen för en av de tilltalade till medhjälp i stället för medgärningsmannaskap och reducerar straffet något för denne samt en annan medhjälpare. I övrigt fastställer hovrätten påföljden för de tilltalade.

Share Öppna i ny flik

Synnerligen grovt narkotikabrott m.m.

2023-04-26

 Fem personer har åtalats för synnerligen grovt narkotikabrott m.m. varav fyra även för grovt vapenbrott. Den sjätte tilltalade som var under 18 år har åtalats för grovt narkotikabrott. Åklagarna har påstått att det varit fråga om organiserad brottslighet.

Share Öppna i ny flik

Livstids fängelse för mord på en 12-årig flicka

2023-04-26

 Tingsrätten har idag dömt tre män till livstids fängelse för bland annat mord på en 12-årig flicka. Männen döms även för mordförsök mot sju andra personer vid samma tillfälle.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål angående mord i Växjö

2023-04-25

 Den 9 maj 2023 kl.11.00 meddelar Växjö tingsrätt dom i målet där en 73-årig man har åtalats för mord den 22 november 2022 i stadsdelen Teleborg i Växjö.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-04-25

 Många skolklasser som kommer till oss undrar hur en lag blir till. Undrar du samma sak? Läs veckans blogg!

Share Öppna i ny flik

Dom gällande tomträttsavgäld

2023-04-24

 Mark- och miljööverdomstolen har i en dom denna dag bestämt tomträttsavgälden för en fastighet i Stockholms innerstad. Beräkningen av tomträttsavgälden har utgått från en skälig avgäldsränta om tre procent.

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om arbetsskadeförsäkring

2023-04-24

 Högsta förvaltningsdomstolen har prövat vad som krävs för att en olycka som drabbar en försäkrad som arbetar i hemmet ska anses ha ett sådant samband med den försäkrades arbete att en personskada till följd av olyckan utgör en arbetsskada som omfattas av arbetsskadeförsäkringen .

Share Öppna i ny flik

Skada som inträffar vid arbete hemifrån räknas inte som arbetsskada om den beror på privatlivet

2023-04-24

 Pressmeddelande : Högsta förvaltningsdomstolen har prövat vad som krävs för att det ska vara fråga om en arbetsskada vid arbete hemifrån. Domstolen har bedömt att det krävs att olyckan inträffar när personen utför sitt arbete och att olyckan inte beror på privatlivet.

Share Öppna i ny flik

Tre lärare och en rektor döms för arbetsmiljöbrott

2023-04-24

 Under en lektion i augusti 2020 drunknade en 6-årig pojke i en bassäng i Vellinge kommun. Tre lärare och en rektor har därefter åtalats för arbetsmiljöbrott. Idag har Malmö tingsrätt meddelat dom i målet.

Share Öppna i ny flik

Åtal mot två ungdomar väcktes den 21 april 2023 vid Halmstads tingsrätt för mord m.m.

2023-04-21

 

Bokade förhandlingsdagar är:

  • onsdag den 3 maj 2023
  • onsdag den 10 maj 2023
  • onsdag den 17 maj 2023
  • fredag den 19 maj 2023
  • måndag den 22 maj 2023
  • tisdag den 23 maj 2023
  • onsdag den 24 maj 2023
  • måndag den 29 maj 2023
  • tisdag den 30 maj 2023
  • samt onsdag den 31 maj 2023.

Platsbokning och ackreditering

Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i rättssalen. Dessa platser är i första hand avsedda för media som föranmä...