Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2023-04-17

 Migrationsöverdomstolen har beviljat prövningstillstånd i mål nr UM 693-23.

Share Öppna i ny flik

Nya justitieråd i Högsta domstolen

2023-04-17

 I dag tillträder Anders Perklev och Margareta Brattström som nya justitieråd i Högsta domstolen.

Share Öppna i ny flik

Konkurrensverkets beslut att kritisera Domstolsverkets upphandling fick inte överklagas

2023-04-17

 Konkurrensverket granskade Domstolsverkets agerande i samband med uppförandet av en ny domstolsbyggnad i Jönköping. I ett tillsynsbeslut uttalade Konkurrensverket att agerandet stred mot lagen om offentlig upphandling. Domstolsverket överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm som avslog överklagandet. Kammarrätten har nu kommit fram till att Konkurrensverkets beslut inte fick överklagas.

Share Öppna i ny flik

Fem personer döms för grovt sabotage mot blåljusverksamhet vid Skånegården i Malmö i april 2022

2023-04-17

 Fem ungdomar, samtliga nu sjutton år gamla, döms för bl.a. stenkastning mot polisen vid det upplopp som ägde rum vid en allmän sammankomst där det brändes en koran den 16 april 2022 vid Skånegården söder om Malmö.

Share Öppna i ny flik

Klarna Bank AB har överträtt dataskyddsförordningen men domstolen sänker sanktionsavgiften

2023-04-14

 Förvaltningsrätten i Stockholm bedömer att Klarna Bank AB inte har överträtt dataskyddsförordningen i den uträckning Integritetsskyddsmyndigheten gjort gällande. Domstolen har därför beslutat att sanktionsavgiften ska sättas ned.

Share Öppna i ny flik

Förändrade öppettider

2023-04-14

 Hovrätten för Västra Sverige har följande öppettider fr.o.m. den 15 april:

Share Öppna i ny flik

Ett nytt avgörande om försök till brott

2023-04-14

 Polisen hade bytt ut vapen mot en attrapp fyra månader innan en person försökte hämta vapnen. Eftersom faran för vapenbrottets fullbordan var utesluten redan när den tilltalades uppsåt formades var det fråga om ett otjänligt försök som inte är straffbart.

Share Öppna i ny flik

Kronofogdemyndigheten skadeståndsskyldig för felaktig uppgift

2023-04-14

 Ett halssmycke som hade sålts exekutivt på en webbauktion visade sig väga mindre än vad som hade angetts i kungörelsen om auktionen och i ett bifogat värderingsintyg. Högsta domstolen har nu kommit fram till att Kronofogdemyndigheten är skadeståndsskyldig på grund av den felaktiga uppgiften.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2023-04-13

 Regeringen har den 13 april 2023 utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Information från Svea hovrätt – uppdaterad huvudförhandlingsplan i mål om grovt spioneri

2023-04-13

 Med ändring av vad som tidigare meddelats beräknas huvudförhandlingen i målet om grovt spioneri avslutas onsdagen den 19 april. Den offentliga avslutande delen beräknas inledas tidigast kl. 16.00.