Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om människohandel

2023-05-17

 Åklagaren har vid Södertälje tingsrätt väckt åtal mot en person för män-niskohandel avseende elva personer. Huvudförhandling i målet kommer att pågå under cirka 20 dagar.

Share Öppna i ny flik

Information om huvudförhandling i mål om vållande till annans död

2023-05-17

 Nu är förhandlingen i mål om vållande till annans död avslutad.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord i Södertälje i oktober 2022

2023-05-17

 Måndagen den 22 maj kl. 09.00 inledes huvudförhandling i mål mot två män som står åtalade för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord den 6 oktober 2022 i Saltskog i Södertälje.

Share Öppna i ny flik

Beslut om komplettering av utredningen och tid för fortsatt huvudförhandling i mål om mord och försök till mord i Baronbackarna

2023-05-17

 Tingsrätten har beslutat att den rättspsykiatriska undersökningen av den åtalade mannen ska kompletteras. Tingsrätten kommer att fortsätta huvudförhandlingen den 14 juni 2023 kl. 13.00.

Share Öppna i ny flik

En tvist mellan ett verkstadsföretag och en underleverantör ska avgöras genom skiljeförfarande och inte av domstol

2023-05-17

 Ett verkstadsföretag och en underleverantör var oense om priset för levererade varor. Underleverantören begärde vid domstol att verkstadsföretaget skulle betala drygt 300 000 kr. Högsta domstolen har ansett att tvisten inte ska prövas av domstol, utan genom skiljeförfarande.

Share Öppna i ny flik

Dom i Svea hovrätts mål om grovt spioneri skjuts upp

2023-05-17

 Med ändring av vad som tidigare meddelats kommer dom i hovrättens mål om grovt spioneri att meddelas torsdagen den 25 maj 2023 kl. 13.00.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om sprängning på Södermalm

2023-05-17

 Solna tingsrätt dömer en 17-åring till sluten ungdomsvård för grov allmänfarlig ödeläggelse. En 46-årig taxichaufför döms för grovt skyddande av brottsling. En 35-årig man frikänns helt.

Share Öppna i ny flik

Frikännande dom i mål om åtal för grova skattebrott och medhjälp till grova skattebrott – (Paradisläckan)

2023-05-17

 

Tingsrätten har i dag frikänt två makar, en av dem författare, som åtalats för grova skattebrott samt deras rådgivare som åtalats för medhjälp till makarnas skattebrott. Åtalet avser uppgifter som makarna underlåtit att lämna i sina inkomstdeklarationer för inkomståren 2013–2015. Åklagaren har uppgett att makarna uppsåtligen har lämnat oriktiga uppgifter till Skatteverket genom att underlåta att redovisa royaltyinkomster i form av utdelning och ersättning från deras tidi...

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om licensjakt efter varg

2023-05-17

 Frågan gäller tillämpningen av regeln i 23 f § jaktförordningen (1987:905) om när beslut om licensjakt får ändras, när ett sådant beslut har överklagats till domstol och målet inte avgjorts slutligt (Mål nr 4180—4182-22, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 393—395-22).

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2023-05-17

 Regeringen har den 17 maj 2023 utnämnt: