Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Domar i mål rörande Nordkalk AB:s och SMA Mineral AB:s ansökningar om tillstånd till kalkstenstäkter på Gotland

2018-09-11

 Mark- och miljööverdomstolen har i dag meddelat dom i målen om Nordkalk AB:s och SMA Mineral AB:s ansökningar om tillstånd till täktverksamhet på Gotland. Domarna innebär att de av mark- och miljödomstolen lämnade tillstånden upphävs och att bolagens ansökningar om tillstånd till täktverksamhet avslås.

Share Öppna i ny flik

Domar i mål rörande Nordkalk AB:s och SMA Mineral AB:s ansökningar om tillstånd till kalkstenstäkter på Gotland

2018-09-11

 Mark- och miljööverdomstolen har i dag meddelat dom i målen om Nordkalk AB:s och SMA Mineral AB:s ansökningar om tillstånd till täktverksamhet på Gotland. Domarna innebär att de av mark- och miljödomstolen lämnade tillstånden upphävs och att bolagens ansökningar om tillstånd till täktverksamhet avslås.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om bostadstillägg

2018-09-11

 Fråga om Pensionsmyndighetens i en journal antecknade beslut att inte återkräva för mycket utbetalt bostadstillägg är överklagbart och, i så fall, om den försäkrade genom att lämna oriktiga uppgifter kan anses ha orsakat utbetalningen när Pensionsmyndigheten genom informationsutbyte med andra myndigheter har haft tillgång till korrekta uppgifter // återkrav av bostadstillägg. (Mål nr 3136-18,...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt m.m.

2018-09-10

 En familjestiftelses rätt till allmänt avdrag för periodiskt understöd infaller när den fullföljer sitt ändamål, dvs. när ett beslut om understöd har bokförts enligt god redovisningssed.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten i Stockholm söker domstolshandläggare

2018-09-10

 Välkommen med din ansökan senast den 23 september.

Share Öppna i ny flik

Går svenska rättegångar till som i amerikanska filmer? – Rättsväsendet möter gymnasieelever

2018-09-10

 Domare från hovrätten och tingsrätten, en åklagare och en försvarsadvokat besöker tillsammans gymnasieskolor i västra Sverige för att berätta om sina roller och öppna upp för elevernas egna frågor. Vi kallar det GymnasieInitiativet!

Share Öppna i ny flik

Remissvar: Betänkande av utredningen om gräsrotsfinansiering

2018-09-07

 Kammarrättens svar på remissen ???Betänkande av utredningen om gräsrotsfinansiering (SOU ?2018:20) .

Share Öppna i ny flik

Hovrätten ogillar åtal för mord i ett mål som fått resning av Högsta domstolen

2018-09-07

 Hovrätten har idag meddelat dom i ett mål om mord. En man dömdes 2010 av hovrätten för mord på en äldre person i ett badkar till 15 års fängelse. Efter det att Högsta domstolen beviljat mannen resning har hovrätten omprövat målet. Hovrätten frikänner nu mannen, som suttit i fängelse i närmare åtta år.

Share Öppna i ny flik

Föräldrar döms för fusk med sonens assistans

2018-09-07

 Malmö tingsrätt har idag meddelat dom i den andra av två rättegångar som gäller påstående om brott vad gäller personlig assistans. De två föräldrar och två anordnare av assistans som tingsrätten ansett vara huvudmän har dömts till fängelse mellan ett år och tre år och sex månader för grova bidragsbrott. Två personer har dömts till fängelse runt ett år för grova bidragsbrott medan ytterligare ni...

Share Öppna i ny flik

Planerad huvudförhandling i mål om bl.a. mord, grov misshandel och människorov

2018-09-07

 Åklagaren har idag väckt åtal mot ett antal personer i ett uppmärksammat mål gällande bl.a. mord, grov misshandel och människorov.