Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Friande dom även i hovrätten för åtal om hustrumord

2021-06-11

 Även hovrätten friar den man som åtalats för att ha förmått sin hustru att ta gift och därefter kvävt eller strypt henne till döds.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten ogillar åtalet i det s.k. akupunkturmålet

2021-06-11

 Hovrätten fastställer tingsrättens dom och ogillar åtalet avseende grovt vållande till annans död i det s.k. akupunkturmålet.

Share Öppna i ny flik

Fängelse för mordförsök

2021-06-11

 Efter skottlossningen den 11 juni 2019 i anslutning till Carl Kuylenstjernas väg i Halmstad döms nu en av skyttarna till 12 års fängelse för försök till mord och grovt vapenbrott.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om offentlig upphandling

2021-06-10

 En statlig myndighet har inte haft rätt att ansöka om överprövning av en annan statlig myndighets upphandling.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2021-06-10

 När en tredjelandsmedborgare får uppehållsrätt från förälder som är EES-medborgare behöver han eller hon inte ha bott tillsammans med föräldern för att kraven för permanent uppehållsrätt ska vara uppfyllda.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om avgift för marknadskontroll enligt radioutrustningslagen

2021-06-10

 Den som har tillstånd att använda radiosändare är skyldig att betala en avgift för marknadskontroll enligt radioutrustningslagen även om den utrustning som används inte omfattas av den lagen.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2021-06-10

 Regeringen har den 10 juni utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt och skattetillägg m.m.

2021-06-09

 Fråga om under vilka förutsättningar anskaffningsvärdet för ett inventarium som har förvärvats till marknadsvärde från ett företag som står den skattskyldige nära kan jämkas enligt 18 kap. 11 § inkomstskattelagen (1999:1229). (Mål nr 5264-5269-20, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4227–4231-19 och 1549-20).

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2021-06-09

  Remissvar avseende promemorian Barnets bästa när vård enligt LVU upphör (Ds 2021:7)pdf

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2021-06-09

 Högsta förvaltningsdomstolen har i samband med rättsprövning av beslut om fastställelse av vägplan för anläggning av gång- och cykelväg förklarat att regeringens beslut ska stå fast.