Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2021-09-09

 Regeringen har den 9 september utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om sjukersättning

2021-09-08

 En personlig assistents arbete under s.k. väntetid ska i sin helhet beaktas vid bedömningen av om arbetsförmågan har förbättrats i sådan utsträckning att det föreligger grund för att minska tidigare beviljad sjukersättning.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-09-07

 En aktieägare som överlåtit sin rätt till utdelning, i form av annat än pengar, till en stiftelse har inte ansetts skattskyldig för utdelningen. Gåvan av rätten till utdelning har vidare inte ansetts utgöra någon skattepliktig intäkt för den mottagande stiftelsen. Ansökningen om förhandsbesked har dock avvisats i den del frågeställningen avsett stiftelsens skatterättsliga status, och därmed sammanhängande frågor, då detta inte ansetts vare sig lämpligt eller möjligt att besvara genom ett förhandsbesked.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2021-09-07

 I veckans inlägg skriver domaren Daniel Eriksson om coronaviruset och straffrätten. Vilket brott gör den sig skyldig till som medvetet smittar någon annan med corona? Kan det vara brottsligt att smitta någon av oaktsamhet? Och vilket straff riskerar den som bryter mot den särskilda pandemilagen?

Share Öppna i ny flik

Längre fängelsestraff för innehav av skarpa skjutvapen under en inspelning av en rapvideo

2021-09-07

 Attunda tingsrätt har i dag dömt bl.a. tre yngre män – med mer eller mindre uttalad koppling till organiserad brottslighet – för grovt vapenbrott.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2021-09-06

 Fråga om uppgifter i en domstols dom, som har begärts ut med stöd av offentlighetsprincipen, kan hemlighållas med hänvisning till en annan sekretessbestämmelse än den som domstolen i domen har beslutat ska vara fortsatt tillämplig.

Share Öppna i ny flik

Överfallet mot en man på Porsön i Luleå bedöms som mordförsök av hovrätten som därför skärper straffet

2021-09-06

 Hovrätten bedömer att den man som i mars i år trängde in i en lägenhet på Porsön i Luleå och anföll målsäganden med en macheteliknande kniv hade uppsåt att döda. Straffet skärps därför till 12 års fängelse och utvisning på obegränsad tid.

Share Öppna i ny flik

Nästa vecka inleds huvudförhandlingen rörande misstankar mot 17-åring om bl.a. mord i Länsmansgården

2021-09-06

 Åklagaren har väckt åtal mot två personer avseende bland annat mord och medhjälp till mord vid Nya Skolan i Länsmansgården i mars 2020. Även vissa andra åtal involverande ytterligare en person kommer att tas upp under huvudförhandlingen. Rättegången inleds måndagen den 13 september 2021.

Share Öppna i ny flik

Ambassadanställd som förlorar löneförmåner genom att ta emot svenskt barnbidrag kan avstå från att få barnbidraget utbetalat

2021-09-06

 Ambassadanställd som förlorar löneförmåner genom att ta emot svenskt barnbidrag kan avstå från att få barnbidraget utbetalat.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om offentlig upphandling

2021-09-06

 En anbudsgivare kan inte kvalificera sig i en reserverad upphandling genom att hänvisa till att en viss organisatorisk enhet inom anbudsgivaren utgör en skyddad verkstad eller ett socialt företag.