Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Cementa får inte prövningstillstånd

2021-08-25

 Högsta domstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i ett mål om fortsatt och utökad täkt- och vattenverksamhet vid Slite på Gotland.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling mot bland andra en tidigare styrelseledamot och ordförande i en fotbollsklubb i Östersund avseende trolöshet mot huvudman m.m.

2021-08-25

 Ångermanlands tingsrätt dömde de åtalade personerna för bl.a. medhjälp till grov trolöshet mot huvudman till fängelse och ålade dem att betala skadestånd till två olika bolag.

Share Öppna i ny flik

Häktningsförhandling i mål angående misstänkt mord i Mariestad

2021-08-25

 Skaraborgs tingsrätt kommer under eftermiddagen onsdagen den 25 augusti klockan 15:30 att hålla en häktningsförhandling i mål angående misstänkt mord i Mariestad 1992.

Share Öppna i ny flik

Rättegång om åtal avseende förberedelse till mord, människorov m.m. inleds tisdagen den 31 augusti 2021

2021-08-24

 Åklagaren har den 17 augusti 2021 väckt åtal mot tio personer. Åtalen avser bland annat av förberedelse till mord, människorov och rån under våren 2020. Rättegången inleds tisdagen den 31 augusti 2021.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2021-08-24

 Några gånger per termin brukar Domarbloggen besöka tidigare notarier för att se vad som har hänt efter notarietiden. Nu har turen kommit till Frida Henkow som satt ting på Södertörn under åren 2012-2014.

Share Öppna i ny flik

Information inför huvudförhandlingen i målet mot den s.k. Nytorgsmannen

2021-08-24

 Den 26 augusti 2021 kl. 9.00 inleds huvudförhandlingen i målet mot den s.k. Nytorgsmannen angående ett stort antal våldtäkter och viss annan brottslighet. Sista förhandlingsdag beräknas bli den 12 oktober 2021, se bifogad huvudförhandlingsplan. Planen kan komma att ändras.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten upphäver beslut om oredlighet i forskning

2021-08-23

 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (nämnden) beslutade i september 2020 att en forskare vid Karolinska Institutet gjort sig skyldig till oredlighet i forskning enligt den nya lagstiftning som började gälla den 1 januari 2020. Förvaltningsrätten gör nu en annan tolkning och bedömer att forskaren inte har gjort sig skyldig till oredlighet i forskning i de fyra vetenskapliga artiklar som granskats.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om enskilt åtal mot en politiker för grovt förtal

2021-08-20

 Göteborgs tingsrätt ogillade ett enskilt åtal mot en politiker för grovt förtal. Domen har överklagats till Hovrätten för Västra Sverige. Hovrättens huvudförhandling kommer att påbörjas den 7 september och beräknas pågå i tre dagar.

Share Öppna i ny flik

Lexbase firar en halv miljon användare

2021-08-19

 Lexbase firar en halv miljon användare Sedan starten för snart åtta år sedan har Lexbase hjälpt människor att utnyttja vår grundlagsstadgade rätt att få ta del av offentliga handlingar och att ha insyn i hur rättsväsendet fungerar. Något som är viktigt för vår rättssäkerhet.

Share Öppna i ny flik

Förhandling gällande mord m.m. avslutad

2021-08-16

 Huvudförhandlingen i målet mot två tilltalade, där den ene är åtalad för mord och grovt vapenbrott den 18 april 2021 i Värnamo och den andre för grov misshandel på samma tid och plats, har idag avslutats.