Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

18 års fängelse för mord

2021-09-03

 Tingsrätten dömer en man till 18 års fängelse för att ha mördat sin fru.

Share Öppna i ny flik

Livstids fängelse för mord och grov mordbrand

2021-09-03

 Tingsrätten dömer en 27-årig man, som har dödat sin sambo och därefter tänt eld på deras gemensamma bostad, för mord och grov mordbrand. Straffet bestäms till fängelse på livstid.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2021-09-02

 Regeringen har 2 september 2021:

Share Öppna i ny flik

Beslutet att återkalla ett godkännande som huvudman för skolverksamhet står fast

2021-09-01

 Förvaltningsrätten anser att Skolinspektionen har haft skäl att återkalla Al-Azhar Stiftelsen Örebros godkännande som huvudman för förskoleklass, grundskola och fritidshem i Örebro kommun. Förvaltningsrätten har därför idag avslagit stiftelsens överklagande.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål gällande en incident under en internationell ishockeymatch

2021-09-01

 Mellan den 6 september 2021 kl. 9.00 och den 10 september 2021 hålls huvudförhandling i det mål som rör en incident som inträffade under en internationell ishockeymatch den 7 november 2017 i Gävle.

Share Öppna i ny flik

Reglerna om förnyelse av försäkring förklaras

2021-09-01

 Försäkringstagaren och hans familj skulle på grund av studier bo i Thailand under en period. För familjens vistelse där tecknade försäkringstagaren en konsumentförsäkring för tillfällig utlandsvistelse. Försäkringen förnyades vid några tillfällen för olika långa perioder. Försäkringsbolaget nekade sedan att förnya försäkringen. Försäkringstagaren ville i domstol få fastställt att familjen hade rätt att förnya försäkringen. Högsta domstolen kom fram till att parterna hade avtalat på ett sådant sätt att försäkringstagaren inte hade rätt att förnya försäkringen....

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-08-31

 Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt Skatterättsnämndens förhandsbesked och avvisat ansökan eftersom domstolen ansåg att det inte var av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning att frågeställningen besvarades genom ett förhandsbesked.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2021-08-31

 Lite då och då kommer Domarbloggen att berätta om det internationella arbetet som Sveriges Domstolar bedriver. I veckans inlägg berättar Anna Liljenberg Gullesjö om sin tid som projektkoordinator/långtidsexpert för ett projekt i Bosnien-Hercegovina. Nu är Anna tillbaka på Stockholms tingsrätt där hon arbetar som rådman.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenninggrundande inkomst

2021-08-31

 Fråga om förutsättningarna för att fastställa en sjukpenninggrundande inkomst för en försäkrad som har en anställning som varar kortare tid än sex månader (Mål nr 625-21, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1811-20).

Share Öppna i ny flik

60-åring dömd för mord

2021-08-30

 Jönköpings tingsrätt har i dag dömt en 60-årig man för att uppsåtligen ha dödat en 37-årig man i Värnamo i april 2021. 60-åringen döms för mord och påföljden bestäms till 16 års fängelse.