Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Södertälje tingsrätt dömer sex personer för bl.a. grovt narkotikabrott med stöd av Encrobevisning (B 2559-20)

2021-07-05

 Tingsrätten dömer sex personer för bland annat grovt narkotikabrott efter att de på EncroChat och andra krypterade plattformar har varit involverade i hantering av större partier narkotika. En av de dömda har också dömts för medhjälp till försök till mord.

Share Öppna i ny flik

En 18-årig man döms idag för försök till mord på en 17-årig man den 28 december 2020 i Fisksätra, Nacka

2021-07-02

 

Det var på kvällen den 28 november 2020 som målsäganden träffade en för honom okänd man för att köpa alkohol. När målsäganden och mannen befann sig i ett trångt källarutrymme drog mannen fram en kniv och hotade målsäganden. När målsäganden nekade att lämna över pengar och mobiltelefon knivhögg mannen honom 11 gånger i bål, armar, rygg, hals och ansikte. Målsägandens skador var livshotande.

Åklagaren har åtalat en man för förs...

Share Öppna i ny flik

Fängelse för oaktsam våldtäkt

2021-07-02

 En person dömdes för oaktsam våldtäkt. Högsta domstolen konstaterar att det finns en presumtion för fängelse vid oaktsam våldtäkt.

Share Öppna i ny flik

Mål om intrång i ensamrätt till fotografier och teckningar

2021-07-01

 

I ett mål om intrång i ensamrätt till fotografier och teckningar hade en privatperson begärt skadestånd av en annan privatperson för att denne dels skrivit ut de på internet tillgängliggjorda alstren och därigenom framställt exemplar, dels elektroniskt gett in fotografierna och teckningarna till domstol inom ramen för ett annat mål mellan parterna och därigenom tillgängliggjort alstren för allmänheten.

 

Patent- och marknadsöverdomstolen har bedömt att åtgärden att el...

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2021-07-01

 Beslutad tidsfrist för frivillig avresa gäller tills den löpt ut om inte behörig myndighet upphäver den. Tvångsåtgärder får inte vidtas mot utlänning för att verkställa avlägsnandebeslut under denna tidsfrist.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om mord och mordförsök på Circle K i Kungens kurva

2021-07-01

 Svea hovrätt har i dag meddelat dom i ett mål om en skjutning som ägde rum i januari 2020 på Circle K i Kungens kurva. Södertörns tingsrätt dömde föraren av den bil från vilken skotten avlossades för ett fall av mord och två fall av mordförsök till fängelse i 17 år och 10 månader. Även hovrätten dömer föraren för brotten men skärper straffet till livstids fängelse.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål avseende mord

2021-07-01

 Tingsrätten har idag dömt en 46-årig man till livstids fängelse för mordet på sin hustru.

Share Öppna i ny flik

Nyheter angående domarutbildningen!

2021-07-01

 Vi har från och med i år utökat antalet antagningstillfällen till domarutbildningen och anställer numera hovrättsfiskaler vid fyra tillfällen per år.

Share Öppna i ny flik

Skolplattformens API:er lämnas inte ut – för arbetskrävande att sammanställa

2021-06-30

 Kammarrätten bedömer att en sammanställning av Stockholms stads skolplattforms API:er inte kan lämnas ut eftersom åtgärden skulle kräva för mycket arbete och sammanställningen därför inte är en allmän handling.

Share Öppna i ny flik

Medverkan vid utredningen om narkotikabrott medförde strafflindring

2021-06-30

 En man greps som misstänkt för narkotikabrott och häktades i mars 2020. Han dömdes av hovrätten för två fall av grovt narkotikabrott till fem års fängelse. Hovrätten beaktade vid straffbestämningen att mannen medverkat i utredningen.