Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten ogillar åtal mot en advokat och en medtilltalad för stämpling till mord

2021-06-24

 Advokaten var åtalad för två fall av stämpling till mord avseende en man som är sammanboende med advokatens tidigare fru. Tingsrätten har funnit att bevisningen mot honom inte är tillräcklig för en fällande dom i den delen. Tingsrätten friar också en annan man som var medtilltalad för en av gärningarna.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2021-06-24

 Regeringen har den 23 juni 2021 utnämnt

Share Öppna i ny flik

Dom i Encromålet meddelas den 14 juli

2021-06-23

 Huvudförhandlingen i det s.k. Encromålet har idag avslutats och dom i målet kommer att meddelas den 14 juli kl. 11.00. I samband med detta kommer tingsrätten att hålla en pressträff.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-06-23

 Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt en arbetsgivares rätt till avdrag för kostnader som arbetsgivaren har när anställda väljer att växla en bonus mot pension.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om rättsprövning

2021-06-23

 Högsta förvaltningsdomstolen har avvisat en ansökan om rättsprövning.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2021-06-23

 Bestämmelsen om ny prövning av frågan om uppehållstillstånd är inte tillämplig när asylansökan har avvisats.

Share Öppna i ny flik

Mark- och miljödomstolen lämnar tillstånd till datacenter i Horndal, Avesta kommun

2021-06-23

 Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt lämnar DSC International AB tillstånd enligt miljöbalken att i Horndal i Avesta kommun uppföra och driva ett datacenter med reservkraftsanläggning. Bolaget får också tillstånd att leda bort ytvatten från Dalälven för kyländamål.

Share Öppna i ny flik

Fler tingsrätter får snabbare lagföring 2022

2021-06-23

 Projektet snabbare lagföring har nått goda resultat och nu planeras det myndighetsgemensamma projektet utvidgas med fler tingsrätter 2022. Med det kommer 27 tingsrätter att använda sig av arbetssättet som minskar tiden från brott till dom.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i stort narkotikamål avslutad

2021-06-23

 Huvudförhandlingen i mål om synnerligen grovt narkotikabrott m.m. avslutades i måndags. Huvudförhandlingen, som inleddes den 11 mars, har pågått i ca 40 förhandlingsdagar. Två åtalade som tidigare varit häktade är inte längre frihetsberövade i målet. Dom kommer att meddelas på torsdag den 22 juli 2021 kl. 14.00.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i målet om omarrondering Stora Tuna m.m. i Borlänge och Falu kommun

2021-06-23

 Mark- och miljööverdomstolen har meddelat beslut i fråga om prövningstillstånd i målet om omarronderingen Stora Tuna m.m. i Borlänge och Falu kommun