Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Information regarding the announcement of the verdict in the case regarding crime against international law and murder in Iran 1988

2022-07-07

 The verdict in the case will be announced on 14 July 2022, 01:30 p.m. The district court will hold a digital press conference and publish a press release at the same time.

Share Öppna i ny flik

35-årig man döms för sexualbrott mot 42 barn

2022-07-07

 Tingsrätten har i dag dömt en 35-årig man till 7 års fängelse för olika sexualbrott mot barn via nätet. Mannen ska även betala skadestånd till de 42 målsägandena.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om rätt att ta del av uppgifter

2022-07-07

 Rätt att ta del av uppgifter; fråga om Miljö- och klimatnämnden i Göteborgs kommun är en myndighet som har till uppgift att ingripa mot brott (Mål nr 1846-22, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 3526-21).

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten fastställer att Arla Foods AB har bättre rätt till den omtvistade egendomen än Boxholms Kommun och Glada Bonden

2022-07-07

 Tingsrätten har i dag fastställt att Arla i huvudsak har bättre rätt till den omtvistade egendomen. Glada Bonden ska därför överlämna egendomen till Arla.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om arbetsskadeförsäkring

2022-07-06

 Arbetsskadeförsäkring; fråga om övervägande skäl talar för att en personskada till följd av ett olycksfall i hemmet ska utgöra en arbetsskada och därför omfattas av arbetsskadeförsäkringen (Mål nr 441-22, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5205-21).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om arbetsskadeförsäkring

2022-07-06

 Arbetsskadeförsäkring; fråga om övervägande skäl talar för att en personskada till följd av ett olycksfall i hemmet ska utgöra en arbetsskada och därför omfattas av arbetsskadeförsäkringen (Mål nr 3375-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 533-22).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om offentlig upphandling

2022-07-06

 En leverantör vars anbud rätteligen har förkastats av den upphandlande myndigheten till följd av att anbudet inte har uppfyllt ett visst obligatoriskt krav, kan inte anses ha lidit eller kunnat komma att lida skada till följd av brister i utformningen av andra obligatoriska krav.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i målet om mord på Latinskolan den 21 mars 2022

2022-07-06

 Åklagaren väckte den i dag åtal mot en person för två mord begångna på Latinskolan i Malmö den 21 mars 2022.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om avaktualisering som arbetssökande

2022-07-06

 En förutsättning för att en allmän förvaltningsdomstol ska kunna pröva om en myndighet har haft stöd i rättsordningen för en vidtagen åtgärd är att den utgör ett förvaltningsbeslut som är överklagbart. Så har inte ansetts vara fallet med Arbetsförmedlingens beslut om att avregistrera en person som arbetssökande.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2022-07-05

 En aktieägares eftergift av fordringar på sitt eget bolag utgör ett skattefritt aktieägartillskott för bolaget motsvarande fordringarnas nominella belopp oavsett deras marknadsvärde.