Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

New translation of judgment from the Supreme Administrative Court

2021-02-01

 

The Supreme Administrative Court has published another ruling translated into English on its English-language website.

Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Link to English-language website:

Share Öppna i ny flik

Domstolsverket deltar i arbetet att bygga en digital infrastruktur för informationsutbyte

2021-02-01

 Domstolsverket har i samverkan med ett flertal andra myndigheter lagt grunden för en gemensam digital infrastruktur som ska möjliggöra ett effektivt och säkert utbyte av information inom och med det offentliga. Den 29 januari lämnades delredovisningar för två strategiska uppdrag in till Regeringen, och nu intensifieras det gemensamma arbetet mot en mer ändamålsenlig förvaltning.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-01-29

 Avvisat förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Åklagaren har idag väckt en bevistalan mot en 15-årig pojke

2021-01-29

 Åklagaren har idag väckt en bevistalan mot en 15-årig pojke. I målet ska prövas om pojken den 20 augusti 2020 i Huskvarna stadspark berövat en 17 årig pojke livet, alternativt gjort sig skyldig till grov misshandel och vållande till annans död.

Share Öppna i ny flik

Två unga män döms för att ha anlagt en brand i en nedlagd minkfarm

2021-01-28

 Nacka tingsrätt har idag dömt två unga män för mindre allvarlig mordbrand till villkorlig dom.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten dömer en taxiförare i Borlänge för mordförsök och grov misshandel till nio års fängelse

2021-01-28

 En taxiförare körde i juli 2020 på flera personer i centrala Borlänge. Han dömdes av Falu tingsrätt till nio års fängelse för ett mordförsök och fyra fall av grov misshandel. Hovrätten har idag fastställt tingsrättens dom.

Share Öppna i ny flik

Biståndstagare måste betala tillbaka 369 000 kr för felaktigt utbetalt bistånd

2021-01-27

 

Förvaltningsrätten bifaller en ansökan från Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i Norrköpings kommun och beslutar att en kvinna som under två år och fem månaders tid tagit emot ekonomiskt bistånd måste betala tillbaka 369 254 kronor.

Förvaltningsrätten har kommit fram till att kvinnan i sina ansökningar om bistånd lämnat oriktiga uppgifter om sitt civilstånd genom att ange att hon är ensamstående trots att hon var gift. Hon har också låtit bli att redovisa att h...

Share Öppna i ny flik

41 personer döms i mål om lönegarantibedrägerier

2021-01-27

 

Åklagaren har väckt åtal mot sammanlagt 47 personer avseende bl.a. missbruk av den statliga lönegarantin enligt lönegarantilagen (1992:497). Den statliga lönegarantin innebär att staten svarar för betalning av arbetstagares lön m.m. hos en arbetsgivare som har försatts i konkurs eller är föremål för företagsrekonstruktion. Målet gäller lönegaranti till uppgivna arbetstagare i fem företag. För fyra av företagen har samma konkursförvaltare varit förordnad. Vidare har åt...

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2021-01-26

 Ett beslut om förvar enligt utlänningslagen har upphävts eftersom det saknats förutsättningar för förvaret enligt EU-rätten.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

2021-01-26

 Förordnanden om fortsatt sekretess för uppgifter om personliga förhållanden i sekretessbilagor har undanröjts