Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om offentlig upphandling

2021-02-03

 

Fråga om det är förenligt med upphandlingslagstiftningen att vid en upphandling av ramavtal inte ange en övre gräns för de kvantiteter som kan avropas från ramavtalet. Om så inte är fallet är även fråga om under vilka förutsättningar en sådan brist kan anses ha medfört att en leverantör har lidit eller kan komma att lida skada. (Mål nr 6151–6159-20, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1142–1150-20). 

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om grovt narkotikabrott m.m. i Vårberg

2021-02-03

 Tingsrätten har i dag dömt 20 personer för inblandning i narkotikabrott i Vårberg under perioden november 2019 till februari 2020. Åtalet mot en person för människohandel har ogillats. En advokat som tidigare entledigats blir ersättningsskyldig för merkostnader i målet.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om grovt narkotikabrott m.m. i Vårberg

2021-02-03

 Tingsrätten har i dag dömt 20 personer för inblandning i narkotikabrott i Vårberg under perioden november 2019 till februari 2020. Åtalet mot en person för människohandel har ogillats. En advokat som tidigare entledigats blir ersättningsskyldig för merkostnader i målet.

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2021-02-02

 Remissvar avseende promemorian Förarbevis för vattenskoter

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2021-02-02

 I veckans inlägg skriver domaren Johan Thorblad om internationellt rättsligt samarbete och vad det rättsliga samarbetet innebär för en tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

37-årig man döms för 33 fall av falskt larm

2021-02-02

 Under hösten 2020 ringdes en stor mängd falska larmsamtal till nödnumret 112. I början av november frihetsberövades en 37-årig man misstänkt för att ligga bakom samtalen. Mannen döms nu för 33 fall av falskt larm.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om återställande av försutten tid

2021-02-02

 Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt att den som överklagar måste räkna med att en mindre försening i postgången kan uppkomma. Tiden för att överklaga har återställts för ett överklagande som poststämplats tre arbetsdagar före överklagandetidens utgång men som kommit in först därefter.

Share Öppna i ny flik

New translation of judgment from the Supreme Administrative Court

2021-02-01

 

The Supreme Administrative Court has published another ruling translated into English on its English-language website.

Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Link to English-language website:

Share Öppna i ny flik

Domstolsverket deltar i arbetet att bygga en digital infrastruktur för informationsutbyte

2021-02-01

 Domstolsverket har i samverkan med ett flertal andra myndigheter lagt grunden för en gemensam digital infrastruktur som ska möjliggöra ett effektivt och säkert utbyte av information inom och med det offentliga. Den 29 januari lämnades delredovisningar för två strategiska uppdrag in till Regeringen, och nu intensifieras det gemensamma arbetet mot en mer ändamålsenlig förvaltning.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-01-29

 Avvisat förhandsbesked om inkomstskatt.