Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Anmälan av fordran i konkurs har lett till preskriptionsavbrott

2020-12-22

 En man tog år 2004 upp ett lån. Året därpå gick han i konkurs och lånefordran togs upp i konkursbouppteckningen. Konkursen skrevs av år 2008. När borgenären väckte talan mot mannen år 2017, hävdade mannen att fordran var preskriberad. I målet uppkom frågan om den tioåriga preskriptionstiden ska räknas från år 2004 eller om konkursen har inneburit ett preskriptionsavbrott så att preskriptionstiden i stället ska räknas från år 2008.

Share Öppna i ny flik

Södertälje tingsrätt meddelar dom i mål om omfattande s.k. nätbedrägerier samt penningtvätt

2020-12-22

 Tingsrätten dömer en person för ett stort antal bedrägerier som begåtts via chattkonversationer på olika dejtingsidor. En ytterligare person döms för penningtvättsbrott.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2020-12-22

 Offentligt biträde beviljas ersättning för kostnader i samband med muntlig förhandling om förvar även när biträdet kallats att delta över telefon men ändå valt att inställa sig på samma plats som klienten.

Share Öppna i ny flik

Häktningar hävda i mål om grovt narkotikabrott m.m. i Vårberg

2020-12-21

 Tingsrätten har i dag hävt häktningarna beträffande fyra av de tilltalade i målet.

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om ersättning för kostnader

2020-12-21

 Högsta förvaltningsdomstolen har uttalat sig om rätten till ersättning för ombudskostnader i mål om företrädaransvar.

Share Öppna i ny flik

Dom: Oriktig uppgift gav felaktigt taxeringsbeslut

2020-12-21

 Kammarrätten bedömer att anställda i riskkapitalbolag har lämnat en oriktig uppgift i fråga om avkastning som de har fått från en riskkapitalfond.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten frikänner från ansvar för våldtäkt

2020-12-21

 Tingsrätten har ogillat ett åtal för våldtäkt. Enligt åklagaren ägde våldtäkten rum i samband med en fest i maj månad 2020. Tingsrätten har kommit fram till att den bevisning som åklagaren presenterat inte är tillräcklig.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om rätt att ta del av allmän handling

2020-12-21

 

Om en sammanfattning av ljud- och bildupptagning kan anses utgöra utskrift enligt 2 kap. 16 § tryckfrihetsförordningen. (Mål nr 4655-20, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3597-20).

Share Öppna i ny flik

Kommentar i sociala medier bedöms som hets mot folkgrupp

2020-12-21

 I en grupp på Facebook kommenterade mannen en artikel om en person som påstod ha begått en hedersrelaterad våldtäkt med orden ”Äckliga muslimjävel”. Kommentaren har ansetts ge uttryck för missaktning av gruppen muslimer och träffas av straffbestämmelsen om hets mot folkgrupp.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i hovrätten när ny muntlig bevisning åberopas i ett brottmål

2020-12-21