Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Huawei har inte rätt att överklaga Post- och telestyrelsens beslut att återuppta 5G-auktionen

2021-01-15

 Huawei har inte rätt att överklaga Post- och telestyrelsens beslut att den 19 januari 2021 inleda auktionen för tilldelning av 5G-frekvenser. Detta är innehållet i ett beslut från förvaltningsrätten i dag.

Share Öppna i ny flik

Nytt datum för dom i mål om grovt narkotikabrott m.m. i Vårberg

2021-01-15

 

Tingsrätten har idag beslutat att domen i målet meddelas den 3 februari 2021 kl. 11.00.

 

Enligt ett tidigare beslut skulle domen meddelas den 25 januari 2021.

 

Beställning av domen i förväg sker via sodertorns.tingsratt.avdelning6@dom.se.

 

Ett pressmeddelande och sammanfattning av domen kommer att publiceras i samband med att dom meddelas.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om inhibition i mål om elektronisk kommunikation

2021-01-15

 Överklagande från Huawei avvisat

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2021-01-15

 Ett beslut om avslag på begäran att återfå ett pass som omhändertagits av Migrationsverket ska överklagas till förvaltningsrätt och inte till migrationsdomstol.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om assistansersättning

2021-01-15

 Det finns inget krav på att minskningen av rätten till assistansersättning måste överstiga någon viss nivå för att förutsättningarna för omprövning av sådan rätt ska anses vara uppfyllda enligt 51 kap. 12 § socialförsäkringsbalken.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål angående grov skadegörelse, grov mordbrand m.m.

2021-01-15

 Tingsrätten har idag kl. 11.00 meddelat dom i målet mot tre tilltalade rörande bränder i Södra Ryd inom Skövde kommun.

Share Öppna i ny flik

Tiden från brott till avgörande ska nu kortas över hela landet

2021-01-14

 Snabbare lagföring är en försöksverksamhet som minskat tiden från polisingripande till avgörande för vissa brott. Utvärderingen av försöksverksamhetens första skede visade att tiden från brott till dom mer än halverats. Inom försöksverksamheten samarbetar flera myndigheter. Nu har den byggts ut över landet.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2021-01-14

 Regeringen har den 14 januari utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Fängelse på livstid för mordet i Agnäs

2021-01-14

 Tingsrätten dömde idag den 44-årige man som åtalats för bl.a. mord i Agnäs i augusti 2020 till fängelse på livstid. Han ska också betala skadestånd till den avlidnes nära anhöriga.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2021-01-13

 I årets första inlägg skriver den administrativa fiskalen Helena Lindahl om ungdomsövervakning som är en ny påföljd för unga lagöverträdare. När kan domstolen döma till ungdomsövervakning och vad innebär påföljden är några av de frågor som Helena besvarar.