Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om placering enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

2022-10-26

 Ett placeringsbeslut som fattas när den unge är omedelbart omhändertagen enligt LVU är överklagbart.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2022-10-26

 Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Share Öppna i ny flik

Anställd på HVB-hem dömd till fängelse för bland annat våldtäkt mot barn

2022-10-26

 En intagen flicka på ett HVB-hem har utsatts för sexuella övergrepp av en anställd på hemmet. Mannen döms för bland annat våldtäkt mot barn till 5 års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om punktskatt

2022-10-25

 

Den som är skattskyldig till energi- och koldioxidskatt får under vissa förutsättningar göra avdrag för skatt som avser biogas som den skattskyldige har sålt som motorbränsle, 7 kap. 4 § lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Ett bolag avser att träffa avtal med kunder i Sverige om försäljning av biogas i vätskeform för användning som motorbränsle för transportändamål. Med anledning av detta kommer bolaget att ingå avtal med en biogasproducent i Danmark om köp av biogas s...

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt fastställer dom om förtal av en journalist

2022-10-25

 Svea hovrätt har idag fastställt en fällande dom för förtal av en journalist. Den åtalade kvinnan döms för grovt förtal. Straffet sänks något, men däremot höjs skadeståndet.

Share Öppna i ny flik

NMR-kandidater döms för misshandel

2022-10-25

 Tingsrätten har i dag dömt två män för misshandel som skedde natten före kommunvalet i Örkelljunga. Männen döms till fängelse respektive villkorlig dom och samhällstjänst.

Share Öppna i ny flik

”Knivmordet” i Sollefteå i juni 2022

2022-10-25

 Tingsrätten dömer en person för grov misshandel, grovt vållande till annans död och grovt hemfridsbrott till 5 års fängelse. Ytterligare fem personer döms för delaktighet i gärningen till ungdomsvård, skyddstillsyn respektive fängelse.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2022-10-25

 Veckans inlägg handlar om grundlagskommittén, bakgrunden till kommitténs uppdrag och några av de frågor som kommittén ska utreda. Det är vår administrativa fiskal Linnea Backman som har skrivit inlägget.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avräkning av utländsk skatt

2022-10-24

 Fråga om avräkning av utländsk skatt kan medges för överskjutande belopp från tidigare år (s.k. carry forward) när den skattskyldige under det beskattningsår som avräkning begärs har utländska inkomster som kan beaktas vid den s.k. spärrbeloppsberäkningen men som inte har beskattats i utlandet. (Mål nr 3829-22, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4890-20).

Share Öppna i ny flik

Tre män häktade misstänkta för mord i biltunnel vid Södra länken

2022-10-24

 Tingsrätten har idag beslutat om häktning av tre män som är på sannolika skäl misstänkta för mord den 20 oktober 2022.