Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen i brottmålet om Lilla hjärtat börjar den 24 maj

2021-05-11

 Hovrättens huvudförhandling i brottmålet där en 40-årig kvinna har dömts i tingsrätten för bl.a. grovt vållande till annans död av sin treåriga dotter kommer att inledas den 24 maj 2021 i Linköpings tingsrätts lokaler.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-05-10

 Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att en avgift som en kreditgivare betalar till ett bolag som bedriver låneförmedling via en digital plattform får dras av i inkomstslaget kapital. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om tjänstefel

2021-05-10

 En kriminalinspektör har åtalats för grovt tjänstefel. En civilanställd vid polisen har åtalats för tjänstefel. Tingsrätten håller huvudförhandling i målet den 24 och 25 maj, med början kl. 09.00 respektive dag.

Share Öppna i ny flik

Delvis fällande domar i mål om synnerligen grov narkotikasmuggling och synnerligen grovt narkotikabrott

2021-05-10

 Två åtalade i målet har dömts till 10 års fängelse. En tredje åtalad har friats helt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om punktskatt

2021-05-10

 Vid prövningen av om rekvisitet ”avsedd för varaktigt bruk” i lagen om skatt på plastbärkassar är uppfyllt, har det förhållandet att en kasse är tillverkad av fullt nedbrytbart material inte kunnat tillmätas betydelse. Förhandsbesked om punktskatt.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten har i dag meddelat dom i ett mål där det åberopats EncroChat-bevisning

2021-05-07

 Svea hovrätt har i dag meddelat dom i mål nr B 3203-21 som gäller ett åtal för grovt vapenbrott. Eskilstuna tingsrätt dömde den tilltalade för brottet till fängelse i tre år och nio månader. Hovrätten har genom sin dom frikänt den tilltalade.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten meddelar dom i mål om försök till mord i en tvättstuga på Lidingö

2021-05-07

 Stockholms tingsrätt har idag meddelat dom i målet om ett brutalt överfall på en kvinna i en tvättstuga i ett bostadsområde på Lidingö. En byggarbetare som arbetade i området döms för försök till mord till fängelse i 14 år.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten har i dag meddelat dom i mål om morden på Ramels väg och Docentgatan

2021-05-07

 Efter en omfattande huvudförhandling har tingsrätten i dag dömt en 29-årig man för anstiftan av mord och anstiftan av försök till mord till fängelse på livstid. Mannen har även dömts för grovt penningtvättsbrott. Samtidigt har en 28-årig man dömts för medhjälp till mordet på Ramels väg till fängelse i åtta år och sex månader. En 27-årig man som var åtalad för medhjälp till mordet på Ramels väg har frikänts.

Share Öppna i ny flik

Långa fängelsestraff i mål om omfattande momsbedrägerier

2021-05-06

 Tingsrätten har idag dömt sju personer till långa fängelsestraff för flera fall av grovt skattebrott och grov näringspenningtvätt i ett mål om momsbedrägerier genom s.k. karusellhandel med mobiltelefoner och osanna fakturor. Åtalet ogillas helt mot en person och delvis mot två. Ett bolag åläggs företagsbot.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i det s.k. akupunkturmålet 17 och 18 maj

2021-05-06

 Hovrättens huvudförhandling i mål nr B 711-20 gällande åtal om vållande till annans död, grovt brott, i Värnamo kommer att pågå den 17 och 18 maj 2021. Förhandlingen kommer att genomföras i hovrättens lokaler. Under den första förhandlingsdagen kommer parterna att hålla sina sakframställningar och inspelningar av förhören i tingsrätten kommer att spelas upp. Den andra förhandlingsdagen kommer att ägnas åt förhör, åt genomgång av personalia och åt parternas slutanföranden. Förhandlingen är öppen för press och allmänhet, men vissa delar av förhandlingen kan komma att hållas inom stängda dörra...