Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i det s.k. Sigma-målet meddelas den 15 juni

2021-04-21

 Hovrätten har beslutat att dom i det stora målet om synnerligen grov narkotikasmuggling och synnerligen grovt narkotikabrott, det s.k. Sigma- målet, kommer att meddelas den 15 juni 2021 klockan 11.00.

Share Öppna i ny flik

Inspelning från polisens kroppskamera tillåts som bevisning

2021-04-21

 Frågan i målet i Högsta domstolen var om bevisning som har åtkommits i strid med den misstänktes rätt till försvarare ska avvisas. Högsta domstolen kommer fram till att sådan bevisning normalt ska tillåtas. Vilken betydelse bevisningen ska få ska i stället, med beaktande av de krav som rätten till en rättvis rättegång ställer, bedömas inom ramen för domstolens fria bevisprövning.

Share Öppna i ny flik

Dom om riktlinjer för feriepraktik inom Eskilstuna kommun

2021-04-21

 Eskilstuna kommuns riktlinjer om att lotta ett visst antal platser för feriepraktik till ungdomar med särskilda skäl bedöms inte strida mot likställighetsprincipen i kommunallagen.

Share Öppna i ny flik

Fängelse i fyra år för våldtäkt av fyra män samt utsatt två av dem för sexuella ofredanden

2021-04-21

 Stockholms tingsrätt har idag dömt en 56-årig man, som arbetat som migrantkonsult, för att på sitt kontor ha våldtagit fyra män och utsatt två av dem för sexuella ofredanden. De hade alla vänt sig till migrantkonsulten med hopp om att få hjälp i sina asylprocesser. De har antigen varit asylsökande, papperslösa, väntat på verkställighet av utvisning eller arbetat under tillfälligt arbetstillstånd.

Share Öppna i ny flik

Åtta månaders fängelse för grov obehörig befattning med hemlig uppgift

2021-04-21

 Den man som åtalats för att i ett chattrum på ett internetforum ha röjt hemliga uppgifter om elva olika försvarsanläggningar döms av Västmanlands tingsrätt för grov obehörig befattning med hemlig uppgift till fängelse i åtta månader.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2021-04-20

 I veckans inlägg berättar vår servicechef Camilla Murray om nämndemannakansliet och det viktiga arbete som hennes medarbetare utför dagligen.

Share Öppna i ny flik

Rättegång om påstådda bedrägerier och bidragsbrott för personliga assistenter inleds tisdagen den 27 april 2021

2021-04-20

 Åklagaren kommer fredagen den 23 april 2021 att väcka åtal mot ett flertal personer som påstås ha varit inblandade i omfattande bedrägerier och bidragsbrott riktade mot främst Försäkringskassan. Tisdagen den 27 april 2021 inleds rättegången mot 22 tilltalade personer i målet. Tre av de tilltalade är frihetsberövade. Rättegången beräknas vara avslutad den 15 juli 2021.

Share Öppna i ny flik

Tre män döms till fängelse för rån och grov misshandel m.m.

2021-04-20

 Två personer överfölls i deras bostad i Örnsköldsvik. Tre män döms nu för rån och grov misshandel mot dem. En av personerna döms också för grov misshandel och försök till grov misshandel av två poliser i samband med sitt gripande i Eskilstuna.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål angående penningförfalskning och bedrägerier

2021-04-20

 Hovrätten har i dag meddelat dom i ett mål från Uddevalla tingsrätt gällande penningförfalskning av femhundrakronorssedlar och bedrägerier begångna i juli 2020. Hovrätten ändrar rubriceringen för ett brott och dömer för ytterligare bedrägerier samt höjer straffet för en av de fem tilltalade.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om tillstånd att bedriva handel med tobaksvaror

2021-04-19

 Fråga om vilket underlag en kommun har rätt att kräva in från den som ansöker om tillstånd att bedriva handel med tobaksvaror för att kommunen ska kunna pröva sökandens lämplighet att utöva verksamheten.