Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Olagligt med förbud mot huvudduk i skolan

2021-06-23

 Enligt Kammarrätten i Göteborg strider det mot både regeringsformen och Europakonventionen att förbjuda elever eller personal i skolverksamhet att bära huvudduk.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-06-22

 Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att ett aktiebolag som äger drygt 90 procent av andelarna i ett annat aktiebolag är ett moderföretag till detta bolag enligt bestämmelserna om koncernbidrag trots att de andelar som ägs av minoritetsägaren ger en företrädesrätt till såväl utdelning som del i bolagets tillgångar vid likvidation. Frågan om skatteflyktslagen är tillämplig på förfarandet har emellertid inte ansetts kunna prövas. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2021-06-22

 Dom i mål om rättsprövning av beslut om förundersökningstillstånd enligt expropriationslagen.

Share Öppna i ny flik

Förbudet mot produkter från Huawei i svenska 5G-nät står fast

2021-06-22

 Förvaltningsrätten i Stockholm har i dag avslagit Huawei Technologies Sweden AB:s överklaganden i två mål som rör villkor för 5G-tillstånd.

Share Öppna i ny flik

Ett avgörande om ersättning till offentlig försvarare som bedriver verksamhet från flera kontor

2021-06-22

 Frågan i målet var om en offentlig försvarare med lokalkontor på domstolsorten kan få bifall till sin begäran om ersättning för tidsspillan och utlägg i samband med resa mellan huvudkontoret och domstolen.

Share Öppna i ny flik

En ansökan om utdömande av vite får inte delges genom s.k. spikning

2021-06-22

 Högsta domstolen slår fast att en ansökan om utdömande av vite inte får delges genom s.k. spikning.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2021-06-22

 Inhibition (uppskjuten verkställighet) av ett utvisningsbeslut innebär att även tidsfristen för frivillig avresa inhiberas.

Share Öppna i ny flik

Delägare i kommanditbolag med koppling till riskkapitalfond beskattas för miljardbelopp

2021-06-22

 Förvaltningsrätten i Stockholm har idag kommit fram till att totalt 42 klagande, både svenska och utländska bolag samt fysiska personer, som har ägt andelar i ett kommanditbolag ska beskattas för kommanditbolagets resultat. Samtliga klagande har anknytning till fastighetsfonden Niam Nordic Fund IV.

Share Öppna i ny flik

Man i 20-årsåldern häktad misstänkt för mord och försök till mord i Norsborg sommaren 2020

2021-06-21

 Den 2 augusti 2020 sköts en 12-årig flicka till döds i Norsborg. Nu har en man i 20-årsåldern häktats av tingsrätten på sannolika skäl misstänkt för mord och försök till mord.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2021-06-21

 Flyktingstatusförklaring och uppehållstillstånd har vägrats på grund av att utlänningen anses ha begått ett synnerligen grovt brott.