Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

En man i 60-årsåldern döms för ett mycket stort antal våldtäkter mot barn och grova sexuella övergrepp mot barn till fängelse i åtta år

2021-04-28

 

Tingsrätten har idag dömt en man i 60-årsåldern för att han över internet begått ett mycket stort antal våldtäkter mot barn och grova sexuella övergrepp mot barn samt ett flertal grova barnpornografibrott. Påföljden har bestämts till åtta års fängelse, vilket är det strängaste straff som kan dömas ut för den samlade brottsligheten.

Barnen som blivit utsatta för övergreppen har befunnit sig på Filippinerna medan mannen befunnit sig i sin lägenhet i Malmö...

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om studiestöd

2021-04-28

 Fråga om det finns synnerliga skäl för nedsättning av årsbelopp enligt studiestödslagen (1999:1395) för en låntagare vars årsinkomst endast består av sjukersättning upp till garantinivån för sjukersättning enligt socialförsäkringsbalken. (Mål nr 6007-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1221-20).

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2021-04-28

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Share Öppna i ny flik

Högre fastighetsskatt för vattenkraft förenligt med lag

2021-04-28

 Kammarrätten anser, liksom förvaltningsrätten i Stockholm, att högre fastighetsskatt för vattenkraftverk inte strider mot grundlagen, unionsrätten eller Europakonventionen.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om bevissäkring

2021-04-27

 Högsta förvaltningsdomstolen har konstaterat att det saknas lagstöd för att bevilja bevissäkring av handlingar som är lagrade i en s.k. molntjänst.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2021-04-26

 Ett bolags tillhandahållande av en kurs till en yrkeshögskola har ansetts utgöra mervärdesskattepliktig personaluthyrning, inte från skatteplikt undantagen utbildning.

Share Öppna i ny flik

En man har häktats misstänkt för mord i Jönköping

2021-04-26

 Tingsrätten har idag häktat en 42-årig man såsom på sannolika skäl misstänkt för mord den 21 april 2021 i Jönköping.

Share Öppna i ny flik

Bättre rätt till hälften av en patentsökt uppfinning

2021-04-23

 

Ett företag väckte talan mot en konkurrent om bättre rätt till en patentsökt uppfinning inom området för avancerad strålterapi. Konkurrenten har ansetts på ett orättmätigt sätt, som en del av uppfinningen, ha tillgodogjort sig idéer hos företaget. En viss del av uppfinningen har dock ansetts vara resultatet av en oberoende uppfinnarinsats. Patent- och marknadsöverdomstolen har kommit till slutsatsen att företaget ska ha bättre rätt till hälften av den patentsökta uppfinningen.

Pat...

Share Öppna i ny flik

Den muntliga förhandlingen i mål om 5G-tillstånd är avslutad

2021-04-23

 Förvaltningsrätten i Stockholm har den 21–23 april 2021 hållit muntlig förhandling i två mål som rör 5G-tillstånd. Parterna i målen är Huawei Technologies Sweden AB och Post- och telestyrelsen.

Share Öppna i ny flik

Norrköping får inte kräva att biståndssökare söker boende i andra kommuner

2021-04-23

 Kammarrätten har prövat om Norrköpings kommun kan kräva att den som söker bistånd och har en högre boendekostnad än vad som godtas i kommunen måste söka ny bostad i hela Östergötland. Kammarrätten bedömer att kommunen inte kan ställa ett sådant krav. Domstolen menar att kommunen frånsäger sig sitt ansvar för sina invånare genom att kräva att biståndssökare ska söka billigare boende utanför kommungränsen för att fortsatt ha rätt till ekonomiskt bistånd.