Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Hearing in case regarding disobeying police order

2023-09-22

 On September 15, the prosecutor brought charges against a 20-year-old woman, who is suspected of disobeying a police order. The Malmö District Court will conduct a hearing on October 11, 2023.

Share Öppna i ny flik

Förkortad expeditionstid den 21 september

2023-09-21

 Torsdagen den 21 september har kammarrätten expeditionstid mellan 8.00-13.00.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2023-09-21

 Regeringen har den 21 september 2023 utnämnt

Share Öppna i ny flik

Man misstänkt för försök till mord häktad

2023-09-21

 Tingsrätten har i dag den 21 september 2023 häktat en man i 55-årsåldern såsom på sannolika skäl misstänkt för försök till mord där målsägande är polis.

Share Öppna i ny flik

Ett avgörande om hur längden på ett näringsförbud ska bestämmas

2023-09-20

 När längden på ett näringsförbud på grund av brott ska bestämmas bör straffvärdebedömningen kunna utgöra en utgångspunkt. Det ska dock göras en bedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet.

Share Öppna i ny flik

Välkommen ökning av medel i en ekonomiskt utmanande tid

2023-09-20

 50 miljoner kronor till domstolarna 2024, 75 miljoner 2025 och 150 miljoner 2026, det är beskedet när regeringen i dag presenterade budgetpropositionen. På sikt kan det trots detta finnas behov av ökade anslag, enligt Domstolsverkets bedömning.

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt meddelar dom i mål om försök till finansiering av terrorism

2023-09-20

 Svea hovrätt fastställer i huvudsak tingsrättens dom mot en man som är kopplad till PKK. Han döms för försök till grov utpressning, grovt vapenbrott och försök till finansiering av terrorism, grovt brott. Påföljden blir fängelse fyra år och sex månader. Hovrätten upphäver dock beslutet om utvisning.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-09-19

 Hur utvecklas man i rollen som domare? I början av juni höll tingsrätten ett internat för våra fiskaler på det temat. Veckans inlägg på Domarbloggen handlar om internatet och är skrivet av tingsrättens administrativa fiskal.

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i mål om grovt spioneri

2023-09-19

 Högsta domstolen har i dag beslutat att inte meddela prövningstillstånd i ett mål om grovt spioneri. Det innebär att hovrättens dom står fast.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om tillämpning av resegarantilagen

2023-09-18

 En idrottsturnering utgör inte en turisttjänst enligt paketreselagen som tillhandahålls deltagarna i turneringen.