Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förande av förteckning

2020-06-22

 Åtgärden att avföra någon från en myndighets förteckning över personer som anses lämpliga att ex officio förordna som offentliga biträden utgör inte ett överklagbart förvaltningsbeslut.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förande av förteckning

2020-06-22

 

Fråga om Migrationsverket har befogenhet att fatta beslut om att avföra en person från myndighetens förteckning över personer som ex officio kan förordnas som offentliga biträden och om ett sådant beslut är överklagbart.

Share Öppna i ny flik

Remissyttrande

2020-06-22

 Remissvar avseende förslag till ändrande föreskrifter om ursprungsgarantier för el (STEMFS 2017:2)

Share Öppna i ny flik

Man döms till ett års fängelse för att ha kartlagt försvarsverk

2020-06-22

 Hovrätten har fastställt Göteborgs tingsrätts fällande dom mot en man som åtalats för grov obehörig befattning med hemlig uppgift.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen i målet om egenmäktighet vid förhandling med främmande makt är nu avslutad

2020-06-18

 Dom i målet kommer att meddelas den 10 juli 2020 kl. 11.00.

Share Öppna i ny flik

En 52-årig man döms för mord m.m. till fängelse på livstid

2020-06-18

 En 52-årig man döms för mord, förberedelse till mord, olovlig avlyssning, kränkande fotografering och grovt rattfylleri till fängelse på livstid. Mannen ska också betala skadestånd om sammanlagt 317 234 kr.

Share Öppna i ny flik

Fem års fängelse för bland annat grovt barnpornografibrott

2020-06-18

 En man i 45-års åldern som bor i Torsås kommun har åtalats för grovt barnpornografibrott och olaga våldsskildring. Tingsrätten dömer mannen för brotten till fängelse i fem år.

Share Öppna i ny flik

F.d. kommunanställd döms till fängelse 1 år och 4 månader

2020-06-18

 Tingsrätten dömer den tidigare skoladministratören för grovt bedrägeri medelst urkundsförfalskning till fängelse 1 år och 4 månader. Den dömde ska också betala skadestånd till kommunen med 1 437 100 kr plus ränta och till försäkringsbolaget med 35 200 kr plus ränta.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten fastställer tingsrättens dom mot huvudmännen i mål om industriell cannabisodling

2020-06-18

 Göta hovrätt fastställer i huvudsak Skaraborgs tingsrätts dom mot tre män i åldrarna 28, 29 och 56 år, samtliga hemmahörande i Göteborgsområdet, i mål om industriell cannabisframställning på en gård i Essunga kommun. Beträffande en 28-årig man hemmahörande i Serbien fastställs tingsrättens dom helt. Två makar, 55 och 51 år, hemmahörande i Göteborg, frikänns av hovrätten.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten har idag häktat en kvinna som på sannolika skäl är misstänkt för anstiftan av försök till mord på en advokat hösten 2019

2020-06-17

 

Åklagaren har vid förhandling idag även begärt och fått förlängd tid för att väcka åtal mot kvinnan som är på sannolika skäl är misstänkt för stämpling till mord på en advokat hösten 2018.

Åtal ska väckas senast den 1 juli 2020 kl. 11.00.