Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2020-05-22

 

I målet hade Partibidragsnämnden avslagit en begäran om att få ta del av innehållet på en inlämnad dvd-skiva med motiveringen att innehållet inte var tillgängligt för myndigheten med någon teknisk utrustning som myndigheten själv utnyttjar och således att förvaringskriteriet i 2 kap. 6 § första stycket tryckfrihetsförordningen inte var uppfyllt.

Högsta förvaltningsdomstolen fann att begreppet ”tekniskt hjälpmedel som myndigheten själv utnyttjar” även m&arin...

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisad talan

2020-05-22

 

Avvisad talan i mål om överprövning om valfrihetssystem (LOV); fråga är under vilka förutsättningar en ansökan om rättelse enligt 10 kap. 1 § lagen (2008:962) om valfrihetssystem kan prövas. (Mål nr 1318-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 946-20).

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten har i dag häktat en man som på sannolika skäl är misstänkt för stämpling till mord och förberedelse till mord på en advokat hösten 2018

2020-05-20

 

Åtal ska väckas senast den 3 juni 2020 kl. 11.00.

Beträffande de övriga två misstänkta ska åtal väckas senast den 3 juni 2020 kl. 11.00

För beställningar av handlingar i tingsrättens mål, se kontaktinformationen.

Share Öppna i ny flik

Dom i B 2488-19 "Chicken race?"

2020-05-20

 Domen i B 2488-19 kommer att meddelas den 3 juni klockan 11.00

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten har i dag häktat en kvinna och en man som på sannolika skäl misstänkta för grovt koppleri i Stockholm under år 2019 och 2020

2020-05-20

 

Tingsrätten har även förordnat om kvarstad på kvinnans egendom till ett belopp om drygt 2 475 000 kr.

Åtal ska väckas senast den 3 juni 2020 kl. 11.00.

För beställning av handlingar i tingsrättens mål, se kontaktinformationen.

Share Öppna i ny flik

Man åtalas för flera fall av våldtäkt efter nätdejting

2020-05-20

 En man i Uppsala har åtalats för flera fall av sexualbrott, sju våldtäkter, kränkande fotografering samt framställan av barnpornografi. Det meddelades idag av Åklagarmyndigheten. ”Kvinnorna har utsatts av mannen i tron att det rört sig om en normal dejtingsituation,”, berättar kammaråklagare Moa Blomqvist i ett pressmeddelande.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen!

2020-05-19

 I veckans blogginlägg skriver tingsfiskalen Cecilia Mörner om skadestånd i brottmål.

Share Öppna i ny flik

Allvarliga brister i skolor – fyra kommuner tvingas betala viten

2020-05-19

 Skolor i Botkyrka, Bjuv, Mellerud och Karlsborg har enligt Skolinspektionen haft allvarliga och i vissa fall omfattande brister i sina verksamheter, vilket allvarligt försvårat förutsättningarna för eleverna att nå målen med sin utbildning. Förvaltningsrätten har utdömt vite i enlighet med Skolinspektionens ansökningar.

Share Öppna i ny flik

Kommunens uttag av gatukostnader bedöms inte strida mot egendomsskyddet i regeringsformen och Europakonventionen

2020-05-19

 En privatperson ålades av Partille kommun att betala gatukostnader för nya byggrätter som tilldelats hans fastighet. Han ansåg att hans rätt till skydd för sin egendom överträtts och begärde skadestånd av kommunen. Tingsrätten bedömer att uttaget av gatukostnader inte innebar en orimlig börda för fastighetsägaren och att han därför inte har rätt till skadestånd.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om bistånd åt asylsökande

2020-05-19

 

Fråga om rätten till bistånd enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., för en utlänning som vistas på förläggning har upphört efter det att uppehållstillstånd beviljats, trots att utlänningen inte kan anvisas till en kommun för bosättning. (Mål nr 1676-20, Kammarrätten i Göteborgs mål 1627-20).