Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2020-04-15

 Högsta förvaltningsdomstolen har i målet funnit att ett skuldförhållande mellan ett investmentföretag och dess dotterbolag inte ska anses ha uppkommit uteslutande eller så gott som uteslutande för att intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten har idag meddelat två beslut i det så kallade Hjärstamålet.

2020-04-15

 

Åklagare från Åklagarkammaren i Örebro har åtalat en 45-årig man och begärt att han ska dömas till ansvar för mord begånget i området Hjärsta den 14-15 maj 2018. Huvudförhandling har ägt rum under 20 dagar i Örebro tingsrätt mellan den 26 februari och den 8 april 2020.

Under huvudförhandlingens avslutande dagar begärde åklagarna dels att mannen ska fortsätta vara häktad till dess att dom i målet meddelas och därefter till dess domen vinner laga kraft, dels att a...

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten meddelar mellandom i tvistemålet mellan Pensionsmyndigheten och Allra Asset Management S.A.

2020-04-15

 Tingsrätten förklarar att det inte föreligger en sådan kränkning av Allras rättigheter enligt artikel 6 Europakonventionen, artikel 8 Europakonventionen och/eller 2 kap. 11 § regeringsformen som innebär att Pensionsmyndighetens talan på den grunden ska ogillas.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2020-04-14

 I veckans blogginlägg skriver domaren Daniel Eriksson om påföljden skyddstillsyn. När kan domstolen döma till skyddstillsyn? Vad innebär en skyddstillsyn för den dömde? Och vad händer om den dömde missköter sig? Det är några av de frågor som du får svar på i dagens blogg

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2020-04-14

 Regeringen har den 9 april 2020 utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Ökat antal ärenden rörande företagsrekonstruktion och konkurser vid tingsrätterna

2020-04-14

 Under vecka 13 uppnåddes det högsta antalet konkursärenden hos landets tingsrätter hittills i år. Totalt inkom 298 konkursärenden till tingsrätterna, motsvarande siffra för samma vecka i fjol var 244. Antalet är dock inte på anmärkningsvärt höga nivåer och minskade något under vecka 14. Det visar nya siffror från Domstolsverket.

Share Öppna i ny flik

Dom idag om dejtingligan i Strängnäs

2020-04-14

 Tingsrätten har idag meddelat dom i mål mot tio åtalade personer och med åtta målsäganden. Till helt övervägande del har målet handlat om att målsägandena stämt träff med vad de trott vara en tjej. De har istället blivit övermannade och rånade av flera män och i flertalet fall har de också förts bort ett par timmar medan rånet pågått. Flera av offren har misshandlats.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om bidrag till fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem enligt skollagen

2020-04-09

 

Fråga om en kommun, vid beräkningen av bidraget i form av grundbelopp till huvudmannen för en fristående skolenhet, har rätt att bortse från de budgeterade kostnaderna för vissa kommunala verksamheter på den grunden att den fristående skolenheten har rätt att nyttja dessa verksamheter på samma villkor som de kommunala skolenheterna (Mål nr 3918-19, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1551-18).

Share Öppna i ny flik

Fullmakt gällde efter fullmaktsgivarens död

2020-04-09

 Med stöd av en fullmakt har fullmaktshavaren, efter fullmaktsgivarens död, instruerat en bank att betala fakturor med medel från den avlidnes bankkonto. Fullmaktshavaren har ansetts behörig att göra detta. Banken har därför inte blivit ersättningsskyldig mot dödsboet.

Share Öppna i ny flik

Upphandling av express- och regionbusstrafik i Östergötland ska rättas

2020-04-09

 

Östgötatrafiken genomför upphandling av express- och regionbusstrafik i form av två avtal. Efter att Transdev Sverige AB och Nobina Sverige AB ansökt om överprövning har Förvaltningsrätten i Linköping gjort bedömningen att antagen leverantör för båda anbudsområdena, Grimslövsbuss AB, inte uppfyller det krav på erfarenhet i form av referensuppdrag som ställts i upphandlingen. Då Östgötatrafiken har valt att tilldela de två busstrafikuppdragen till Grimslövsbuss AB trots ko...