Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2020-05-27

 

I målet prövade Högsta förvaltningsdomstolen om en allmän handling, som Kriminalvården skickat in till Kammarrätten för sekretessprövning i ett annat mål, kan lämnas ut enligt begäran. Den aktuella handlingen var en HR-bedömning med beslutsförslag i ett ärende om uppsägning på grund av personliga skäl enligt 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Enligt 39 kap. 2 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller sekretess i personaladministrativ...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2020-05-27

 Tjänster som delvis har tillhandahållits via en digital plattform har ansetts utgöra ett enda tillhandahållande som huvudsakligen avser sådan låneförmedling som är en från mervärdesskatteplikt undantagen bank- och finansieringstjänst. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i kammarrätt meddelat i mål om folkbokföring

2020-05-27

 Beslut i mål om folkbokföring

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2020-05-26

 I veckans blogginlägg skriver domaren Britt Björneke om barns rätt att uttrycka sin åsikt i vårdnadsmål.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2020-05-26

 Rättsprövning av regeringsbeslut

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om överprövning av avtals giltighet

2020-05-26

 

Överprövning av avtals giltighet; fråga är om ändamålet med en ansökan om överprövning av avtals giltighet har förfallit när avtalet har sagts upp av avtalsparterna utan att några prestationer har utväxlats. (Mål nr 1742-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3795-19).

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2020-05-26

 Avvisat förhandsbesked om inkomstskatt

Share Öppna i ny flik

Beslut om RPU i mål om mord och grov mordbrand i Tumba

2020-05-26

 Efter avslutad huvudförhandling har tingsrätten idag kommit fram till att det finns övertygande bevisning om att den åtalade mannen har begått de i målet åtalade gärningarna. Tingsrätten har beslutat att mannen ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning (RPU).

Share Öppna i ny flik

Kammarrätten fastställer dom om inkomstskatt

2020-05-26

 Kammarrätten fastställer att medieföretaget LO Mediehus ska betala ytterligare inkomstskatt och moms för beskattningsåret 2015.

Share Öppna i ny flik

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd i mål om munskydd

2020-05-26

 Kammarrätten har i dag beslutat att inte meddela prövningstillstånd i målet om förbud att vid Serafens vård- och omsorgsboende utföra patientnära arbete utan visir i kombination med munskydd.