Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Remissyttrande

2020-06-08

 Energimarknadsinspektionens rapport med förslag för genomförande av EU-lagstiftning på elmarknadsområdet samt för genomförande av vissa delar av det omarbetade förnybartdirektivet

Share Öppna i ny flik

Remissyttrande

2020-06-08

 Remiss av förslag till föreskrifter om ändring av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2017:3) om rapportering och beräkning enligt drivmedelslagen

Share Öppna i ny flik

Patent- och marknadsdomstolen avslår skadeståndstalan

2020-06-08

 Patent- och marknadsdomstolen har idag avslagit en skadeståndstalan gällande angrepp på företagshemligheter, avtalsbrott och upphovsrättsintrång.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2020-06-05

 Avvisat förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Det saknas skäl att ingripa mot upphandling av totalentreprenad för tvärbanan Kistagrenen

2020-06-05

 Förvaltningsrätten i Stockholm avslår en ansökan om överprövning av Trafiknämnden i Region Stockholms upphandling av totalentreprenad för tvärbanan Kistagrenen mellan Bromma flygplats och Helenelund. Efter att det spanska bolaget COMSA SAU (COMSA) ansökt om överprövning gör domstolen bedömningen att det inte finns skäl att förkasta den vinnande anbudsgivaren.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om mervärdesskatt samt skattetillägg

2020-06-05

 Ett uppdrag som programledare för ett radioprogram har huvudsakligen ansetts innefatta en överlåtelse av upphovsrätt och har beskattats med 6 procent mervärdesskatt (jfr RÅ 1999 ref. 9).

Share Öppna i ny flik

Rättspsykiatrisk undersökning i fallet med Esmeralda

2020-06-05

 Norrköpings tingsrätt har idag förordnat att den 39-åriga kvinna, hemmahörande i Norrköping, som står under åtal för bl.a. mord och synnerligen grov misshandel på sitt barn Esmeralda ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. Hon ska också stanna kvar i häkte eftersom det finns risk för att hon undandrar sig lagföring eller straff.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2020-06-04

 Tillhandahållande av elsparkcyklar omfattas inte av den lägre mervärdesskattesats som gäller för personbefordran.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2020-06-04

 Regeringen har den 4 juni utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om assistansersättning

2020-06-03

 

Fråga om en redovisning avseende utförd assistans som lämnats in till Försäkringskassan först efter det att slutavräkning gjorts enligt 51 kap. 15 § socialförsäkringsbalken kan läggas till grund för utbetalning av assistansersättning (Mål nr 5677-19, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 1133-18).