Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Kvinna dömd efter att ha misshandlat 89-årig make till döds

2022-03-24

 Tingsrätten har i dag dömt en kvinna för grov misshandel och vållande till annans död till två års fängelse. Straffet reduceras på grund av kvinnans höga ålder.

Share Öppna i ny flik

Ny domarutnämning

2022-03-24

 Regeringen har den 24 mars 2022 utnämnt

Share Öppna i ny flik

En editionssökande som fått framgång med sitt yrkande har trots det fått stå sina egna kostnader

2022-03-23

 I samband med ett rättsligt förfarande kan en part begära att någon annan ska lämna ut skriftliga handlingar som kan antas ha betydelse som bevis (edition). Ett sådant yrkande kan riktas även mot den som inte är part (tredje man). Högsta domstolen har nu tagit ställning till om domstolen i så fall kan tillämpa rättegångsbalkens regler om fördelning av rättegångskostnader, däribland regeln om att förlorande part ska ersätta motparten för dennes kostnader.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2022-03-22

 Vår serie där vi låter jurister från olika yrkeskategorier berätta om sin syn på hur deras yrken porträtteras i populärkulturen fortsätter. Nu har turen kommit till försvarsadvokaterna.

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2022-03-18

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Share Öppna i ny flik

Juryn friar den kvinna som står åtalad för tryck- och yttrandefrihetsbrott.

2022-03-17

 Frågan om det förelegat ett tryck- och yttrandefrihetsbrott prövades av en jury. Efter överläggning fann juryn att brott inte förelegat. Den åtalade kvinnan frikändes därför.

Share Öppna i ny flik

Klartecken till att flytta bänkrader i kyrkorum

2022-03-17

 Kammarrätten ger Adolf Fredriks församling rätt att ändra placeringen av några kyrkbänkar.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2022-03-17

 Regeringen har den 17 mars 2022 utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Mark- och miljödomstolen säger nej till en bergtäkt i Hugelsta

2022-03-16

 Mark- och miljödomstolen har idag beslutat att Swerock Aktiebolag inte får tillstånd att öppna en ny bergtäkt i Hugelsta i Eskilstuna kommun.

Share Öppna i ny flik

Beslutet om utformningen av Tinnerbäcksområdet är inte olagligt

2022-03-16

 Förvaltningsrätten har bedömt att det inte framkommit skäl för att upphäva kommuns beslut om hur Tinnerbäcksområdet utformas.