Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Förening anses respektera demokratins idéer

2022-03-25

 Förvaltningsrätten återförvisar ett mål om statsbidrag då företrädare för den organisation som sökt bidrag inte ansågs ha uttalat sig på ett sätt som står i strid med demokratins idéer.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om assistansersättning

2022-03-25

 Om kravet enligt 51 kap. 7 § andra meningen socialförsäkringsbalken på månadsvis redovisning av assistansersättning även gäller under tid när Försäkringskassan handlägger en ansökan om omprövning av ett tidigare fattat beslut att dra in assistansersättning. (Mål nr 2285–2289-21, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6109– 6113-20).

Share Öppna i ny flik

Det finns inget arrendeavtal med arrendeställe på del av fastigheten Nordbyn 1:27 mellan Krokoms kommun och Affloardal Energi AB

2022-03-25

 Krokoms kommun ./. Affloardal Energi AB

Share Öppna i ny flik

Hovrätten skärper straffet för mordet på en kvinna i Höör

2022-03-24

 Lunds tingsrätt dömde i december 2021 en man till 16 års fängelse för mord på en kvinna i en husbil i Höör. Även hovrätten dömer mannen för mord men skärper straffet till fängelse i 18 år.

Share Öppna i ny flik

Kvinna dömd efter att ha misshandlat 89-årig make till döds

2022-03-24

 Tingsrätten har i dag dömt en kvinna för grov misshandel och vållande till annans död till två års fängelse. Straffet reduceras på grund av kvinnans höga ålder.

Share Öppna i ny flik

Ny domarutnämning

2022-03-24

 Regeringen har den 24 mars 2022 utnämnt

Share Öppna i ny flik

En editionssökande som fått framgång med sitt yrkande har trots det fått stå sina egna kostnader

2022-03-23

 I samband med ett rättsligt förfarande kan en part begära att någon annan ska lämna ut skriftliga handlingar som kan antas ha betydelse som bevis (edition). Ett sådant yrkande kan riktas även mot den som inte är part (tredje man). Högsta domstolen har nu tagit ställning till om domstolen i så fall kan tillämpa rättegångsbalkens regler om fördelning av rättegångskostnader, däribland regeln om att förlorande part ska ersätta motparten för dennes kostnader.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2022-03-22

 Vår serie där vi låter jurister från olika yrkeskategorier berätta om sin syn på hur deras yrken porträtteras i populärkulturen fortsätter. Nu har turen kommit till försvarsadvokaterna.

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2022-03-18

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Share Öppna i ny flik

Juryn friar den kvinna som står åtalad för tryck- och yttrandefrihetsbrott.

2022-03-17

 Frågan om det förelegat ett tryck- och yttrandefrihetsbrott prövades av en jury. Efter överläggning fann juryn att brott inte förelegat. Den åtalade kvinnan frikändes därför.