Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Fängelse för grovt ocker

2018-12-18

 Norrköpings tingsrätt har i dag meddelat dom mot de två män som stått åtalade bl.a. som huvudmän för ocker, grovt brott.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2018-12-17

 Tillträde till visningar i efterhand av oredigerade inspelningar av föreställningar, t.ex. konserter, teater- eller operaföreställningar, omfattas av reducerad skattesats.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om ordningslagen

2018-12-17

 Förutsättningarna för att en kommun ska få reglera tiggeri genom lokala ordningsföreskrifter.

Share Öppna i ny flik

Ersättning för medlemstidning bedöms inte vara marknadsmässig därför uttagsbeskattas LO Mediehus AB

2018-12-17

 Förvaltningsrätten har idag beslutat att LO Mediehus AB ska uttagsbeskattas för tillhandahållandet av medlemstidningar till sina ägare. Förvaltningsrätten har, i likhet med Skatteverket, funnit att LO Mediehus AB har tillhandahållit medlemstidningar till sina ägare mot en ersättning som understiger marknadsvärdet.

Share Öppna i ny flik

Kammarrätten fastställer delvis Post- och telestyrelsens föreläggande om att Bahnhof ska lämna ut uppgifter om abonnemang till bl.a. polisen vid misstanke om brott

2018-12-14

 Kammarrätten i Stockholm anser att Bahnhof inte är skyldigt att ge Polismyndigheten tillgång till sådana uppgifter om abonnemang som sparats på grund av den skyldighet att lagra uppgifter för brottsbekämpande ändamål som kammarrätten i en dom 2017 bedömt strida mot EU-rätten. Däremot ska Bahnhof lämna ut uppgifter om abonnemang som sparats hos bolaget enligt de regler som tillämpas nu och som...

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingsplan i mål om vållande till annans död m.m.

2018-12-14

 På morgonen den 2 april 2017 välte en buss med 58 skolungdomar som var på väg till en skidort i norra Sverige. Tre av ungdomarna avled och ett flertal andra fick skador. Åklagaren har väckt talan mot den 64-årige busschauffören för vårdslöshet i trafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen om misstänkt mord i Huskvarna är avslutad

2018-12-14

 Den sex dagar långa huvudförhandlingen där en 16-åring har stått åtalad och det förts bevistalan mot en 14-åring, för mord, alternativt synnerligen grov misshandel och vållande till annans död, grovt brott, i Huskvarna den 7-8 augusti 2018 är nu avslutad. Dom i målet kommer att meddelas den 28 december 2018, kl. 14:00

Share Öppna i ny flik

Lokala ordningsföreskrifter om penninginsamling (det s.k. tiggerimålet)

2018-12-14

 Avgörande i målet kommer att meddelas måndagen den 17 december 2018 kl. 10.00

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen prövar frågan om rätten till ersättning för en god man som väckt talan i domstol i ett inlösenförfarande

2018-12-14

 En god man väckte talan mot en skiljedom i en tvist om inlösen av minoritetsaktier. Den gode mannen förde talan för de frånvarande minoritetsaktieägarnas räkning mot majoritetsaktieägaren och vann framgång i processen. Fråga uppkom om majoritetsaktieägaren skulle utge ersättning för den gode mannens kostnader direkt till den gode mannen eller till de frånvarande minoritetsaktieägare som han had...

Share Öppna i ny flik

Tre prejudikat om straffvärdebedömningen vid penningtvättsbrott

2018-12-14

 I tre mål om penningtvättsbrott behandlar Högsta domstolen frågan om straffvärdebedömningen vid penningtvättsbrott.