Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Örebro tingsrätt meddelar dom i B 4515-20

2021-05-18

 Örebro tingsrätt meddelar idag dom mot fyra åtalade, två män och två kvinnor, för en dödsskjutning i Oxhagen i Örebro den 25 juli i fjol. Alla fyra döms till frihetsberövande påföljder och att betala skadestånd till den avlidnes dödsbo, sambo och föräldrar.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten meddelar dom i mål om falskt larm, grovt brott

2021-05-18

 Skaraborgs tingsrätt har idag dömt en man för falskt larm, grovt brott, till villkorlig dom och samhällstjänst.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om utseende av särskild granskare i bostadsrättsförening

2021-05-18

 Fråga om endast en medlem per bostadsrätt ska räknas som röstberättigad när fråga är om att utse särskild granskare.

Share Öppna i ny flik

Åhörarplatser i mål 1198-20/308-20

2021-05-18

 Torsdagen den 20/5 2021 finns det inte plats för åhörare i salen på Norrköpings tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2021-05-18

 Den här veckan handlar vårt inlägg om Sveriges Domstolars internationella arbete. Det är en verksamhet som säkerligen inte är lika känd för allmänheten som den dömande verksamheten.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om fråga om krav på prövningstillstånd i kammarrätt

2021-05-18

 Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att prövningstillstånd inte krävs för att kammarrätten ska pröva ett överklagande i mål om påförande av miljöavgift.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten fastställer tingsrättens dom om mord utanför restaurang Max i Boden till fängelse 16 år

2021-05-17

 Tingsrätten dömde den 15 mars 2021 en 45-årig man för mord på en 19-åring till fängelse 16 år. Händelsen ägde rum utanför restaurang Max i Boden. Hovrätten har i dag fastställt tingsrättens dom.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om stöd vid korttidsarbete

2021-05-14

 Fråga om hur jämförelsemånaden ska fastställas enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. (Mål nr 1649-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6189-20).

Share Öppna i ny flik

Inget bygglov för en radiomast i naturområde

2021-05-12

 Ett företag som ansökt om bygglov för att uppföra en 212 meter hög radiomast i ett naturområde har fått avslag på sin ansökan. Vid den intresseavvägning som ska göras vid prövningen beaktar Högsta domstolen att det finns en översiktsplan med tydliga och aktuella riktlinjer för markanvändningen i området.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2021-05-12

 Regeringen har den 12 maj utnämnt